Opetussuunnitelma

‍Kaikissa Suomen peruskouluissa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Suunnitelma ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opettajan rooli muuttuu aiempaa ohjaavammaksi, kun oppilaan vastuu omasta työskentelystä kasvaa. Oppimisympäristöt laajenevat luokkahuoneesta uusiin ympäristöihin, esim. kirjastoihin, museoihin ja nuorisotiloille.

Uusi opetussuunnitelma:

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet

Vantaan opetussuunnitelma

Ylästön koulun opetussuunnitelma

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Essi Mellin,
050 3124479, essi.mellin@vantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: