Lukuvuositiedote

Lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat

Syyslukukausi 9.8. - 21.12.2018

Lauantaityöpäivä 8.9.2018 klo 10-14 (Ylästöpäivä)

Syysloma ma 15.10.-pe 19.10.2018 (viikko 42)

Kevätlukukausi ma 7.1. - la 1.6.2019

Talviloma 18.2. - 22.2.2019 (viikko 8)

Pääsiäinen pe 19.4. - 22.4.2019

Perjantai 7.12.2018 on vapaapäivä (korvaa lauantaityöpäivän)

Helatorstai 30.5.2019 on vapaapäivä

Joulujuhlat

Iltajuhla to 13.12.2018 klo 18 (vanhemmille)

Päiväjuhla pe 14.12.2018 klo 9.15 (vanhemmille ja luokkien 1, 3 ja 5 oppilaille)

Esityksistä vastaavat luokat 2, 4 ja 6

Kevätjuhlat

Iltajuhla to 23.5.2019 klo18 (vanhemmille)

Päiväjuhla pe 24.5.2019 klo 9.15 (vanhemmille ja luokkien 2, 4 ja 6 oppilaille)

Esityksistä vastaavat luokat 1, 3 ja 5

Välituntien ja oppituntien rytmitys

1. - 3.lk

oppitunti 1 8.00-8.45

oppitunti 2 9.00-9.45

oppitunti 3 9.45-10.30

ruokailu 10.30-11.15

oppitunti 4 11.15-12.00

pitkä välitunti 12.00-12.30

oppitunti 5 12.30-13.15

oppitunti 6 13.30-14.15

4. - 6.lk

oppitunti 1 8.00-8.45

oppitunti 2 9.00-9.45

oppitunti 3 10.00-10.45

oppitunti 4 10.45-11.30

ruokatunti ja pitkä välitunti 11.30-12.30

oppitunti 5 12.30-13.15

oppitunti 6 13.30-14.15

oppitunti 7 14.15-15.00

Vanhempainillat

1., 3., ja 5. luokkien vanhempainilta on ti 21.8.2018 klo 18-19.30

2., 4. ja 6. luokkien vanhempainilta on ke 22.8.2018 klo 18-19.30

Henkilökunta

Rehtori Satu Ollila 0405212754, satu.ollila@vantaa.fi

Apulaisrehtori Merja Kivioja 050 3124378 merja.kivioja@eduvantaa.fi

Vararehtori Heidi Pisilä 050 3124479, heidi.pisila@eduvantaa.fi

Koulusihteeri Niina Valve 0406523296, niina.valve@vantaa.fi

Opettajat

1A Sinikka Snellman

1B Heta Moilanen

1C Iida Eriksson

1D Jenni Tuisku

2A Jaana Mäkitalo

2B Pirita Aukee-Irving

2C Riikka Hakola

2D Ari Leppä

3A Virpi Juppi

3B Marika Suurpää

3C Heidi Pisilä

3D Kirsimarja Farin ja Minna Kapulainen

4A Tiina Järvenpää

4B Merja Kivioja

4C Ilkka Saarikivi

4D Sanna Seppänen

5A Outi Tetik

5B Jere Santala

5C Päivi Pitkäranta

5D Petteri Avonius

6A Kari Mononen

6B Ave Ojaste-Puhakka

6C Hilla Hakala

6D Elina Neulaniemi

6E Jukka Minkkinen

6F Sari Jauhiainen

Erityisopettaja Marita Sandberg

Erityisopettaja Suvi Merta

Erityisopettaja Riitta Nyberg

Resurssiopettaja Ville Varhia ja Kerttu Lipsanen-Fakeh

Ortodoksiuskonto Ulla Rajamäki

Islam-uskonto Ben Hachemi Hamid

Katolinen uskonto Stephanie Sannemann-Damström

Opettajien yhteystiedot: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Oppilashuolto

Toimiva arki on parasta oppilashuoltoa. Siihen kuuluvat turvalliset oppitunnit ja välitunnit, kouluruokailu, tilojen puhtaus jne. Täten oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä. Luonteva yhteydenpito huoltajien ja opettajien välillä luo pohjan hyvälle oppilaantuntemukselle, joka taas on peruste moniammatillisen oppilashuollolle.

Oppilashuollon edustajat arvioivat ja vahvistavat yhteistyössä opettajan kanssa yksilöllisen tuen ja erityispalvelun tarpeen. Koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka seuraa koulun tilannetta rakenteellisesti. Yksittäisten oppilaiden asiaa varten perustetaan kuhunkin tilanteeseen erillinen työryhmä.

Psykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä yhdessä kodin ja koulun kanssa. Häneen voi olla yhteydessä lapsen oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulu-psykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia konsultaation, neuvottelujen ja psykologisten tutkimusmene-telmien avulla. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin tehtäviin. Koulupsykologi Kati Pekkala on koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Tapaturmat

Jos oppilaalle sattuu koulussa tai koulumatkalla tapaturma, koulun terveydenhoitaja huolehtii hoidosta tai hoitoonohjauksesta koulupäivän aikana. Jos tapaturmasta aiheutuu hoidon tarvetta koulupäivän ulkopuolella, huoltajan tulee viedä oppilas kunnalliseen terveydenhuoltoon. Kaupunki ei korvaa yksityistä hoitoa. Kaikista tapaturmista tehdään vakuutusyhtiötä varten tapaturmailmoitus koulun kansliaan.

Terveydenhoito

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen jokaisella vuosiluokalla. Koululääkärin tarkastus on 1. luokan oppilailla. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumat-kalla sattuneet tapaturmat ja niiden hoitoonohjaus. Lapsen sairaanhoito ja vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien hoito kuuluvat huoltajille ja terveyskeskukseen.

Terveydenhoitaja Sari Pietarinen on koululla tiistaista perjantaihin.

Kuraattori

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia, jotka liittyvät koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ystävyyssuhteisiin, koti- tai perhetilanteeseen tai vapaa-ajan viettoon. Koulun sosiaalityöntekijänä kuraattori tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kehitystä. Ylästön koulun kuraattorin Jane Pihlajan tavoittaa koululta pääsääntöisesti tiistaista perjantaihin.

Ruokailu

Kouluruokailun tavoitteena on harjoitella hyviä ruokailutapoja aterimia käyttäen ja ohjata terveelliseen ravitsemukseen. On tärkeää, että oppilas syö joka päivä kouluaterian. Jos oppilas noudattaa tiettyä ruokavaliota tai jotkut ruoka-aineet ovat hänelle kiellettyjä, oppilaan tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus asiasta kouluterveydenhoitajalle. Kouluateria tyydyttää kolmanneksen oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta, mikäli hän syö normaalin reilun annoksen.

Erityisopetus

Ylästön koulussa on kuusi erityisopettajaa. Laaja-alainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille. Se toteutetaan erityisopettajan, luokanopettajan ja huoltajan kanssa tai oppilaalle laaditussa oppimissuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Muu henkilökunta

Psykologi Kati Pekkala 043 8259023, kati.pekkala@vantaa.fi

Kuraattori Jane Pihlaja 040 5102379, jane.pihlaja@vantaa.fi

Terveydenhoitaja Sari Pietarinen 050 3124448, sari.pietarinen@vantaa.fi

Koulunkäyntiavustaja Tiia Heikkinen

Koulunkäyntiavustaja Krista Nuuttila

Koulunkäyntiavustaja Minna Nieminen

Koulunkäyntiavustaja Marita Portin

Koulunkäyntiavustaja Annukka Uusi-Eskola

Koulunkäyntiavustaja Riikka Seppänen

Koulunkäyntiavustaja (nimi ei vielä tiedossa)

Vahtimestari Ari Leinonen 050 3122062, ari.leinonen@vantti.fi

Ruokapalvelu Tanja Nurmivaara 050 3124443, tanja.nurmivaara@vantti.fi

Laitoshuoltajat Kaisa Koskelo 050 3121751, kaisa.koskelo@vantti.fi

Opettajainhuone 839 34145

Iltapäiväkerho Nano, Riia Luoma 050 3094800 riia.luoma@nanokerhot.com

Seurakunnan iltapäiväkerho, Outi Myllylä 050 3271634 merja.salo@evl.fi

Koulutaksi: 838 66333, fax 838 66336

Järjestyssäännöt

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Oppilas käyttäytyy kaikkia kohtaan asiallisesti, ystävällisesti ja hyviä tapoja sekä koulun aikuisten ohjeita noudattaen.

Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua ja poistuu koulun alueelta koulun päätyttyä.

Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Hänen on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti aiheuttamansa vahinko tai vahinko, joka on seurausta sääntöjenvastaisesta toiminnasta.

Oppilas huolehtii omalta osaltaan koulutilojen viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Oppilas käyttää koulupäivän aikana mobiililaitteita ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

Oppilas noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä, varovaisuutta ja hyviä tapoja.

Käyttäytyminen

Oppilaan tulee noudattaa hyviä ja toiset huomioon ottavia käytöstapoja sekä koulussa että koulumatkoilla. Koulun henkilökunta ohjaa oppilaita yhteisvastuullisesti. Ulkovaatteet, kengät ja päähineet jätetään naulakkoon oppituntien ajaksi. Makeiset, purukumit, limut yms. eivät kuulu normaaliin koulupäivään.

Liikuntatunnit

Liikuntatunteja varten oppilaalla on oltava vaihdettava liikunta-asu ja pyyhe. Ulkoliikuntajalkineiden on oltava juoksuun sopivat ja tukevasti jalkaan sidottavat. Liikuntatunnin jälkeen käydään suihkussa. Hiihto ja luistelu kuuluvat opetus-suunnitelmaan ja toivommekin, että lapsella olisi vähintään joko sukset tai luistimet talviliikuntaa varten. Luistelussa käytetään kypärää. Myös polkupyörää tarvitaan liikuntatunneilla. Jos oppilas ei voi osallistua liikuntatunnille, hänen on esitettävä opettajalle vanhempien allekirjoittama viesti tai lääkärintodistus.

Lapsen sairastuessa

Lapsesi sairastuessa ilmoita poissaolosta mahdollisimman nopeasti joko Wilman kautta taikka luokanopettajan erikseen ilmoittaman kanavan kautta.

Loma-anomukset

Toivomme, että perheiden lomamatkat ym. pidemmät ei-pakolliset poissaolot ajoittuisivat koulun loma-aikoihin. Pidempi poissaolo vaikuttaa aina luokan opetusjärjestelyihin. Opettajalla on oikeus myöntää enintään kolme työpäivää kestävä vapautus koulutyöstä. Siitä pidemmistä vapautuksista päättää rehtori. Lomaa anotaan Wilman kautta.

Valokuvaus

Luokat ja oppilaat valokuvataan ma 3.9.2018 ja ti 4.9.2018. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Vanhempainyhdistys

Ylästön koulun vanhempainyhdistys tukee koulun oppilaita ja osallistuu koulun toimintaan esimerkiksi yhteistyöpäivien ja muiden tapahtumien merkeissä. Lisäksi yhdistys käy säännöllistä vuoropuhelua rehtorin ja muun henkilökunnan kanssa koulun arjesta ja toiminnan järjestämisestä. Yhdistys kerää varoja oppilaiden hyväksi, esimerkiksi stipendeihin ja välin-hankintoihin.

Lisätietoa: http://ylastovanhemmat.yhdistysavain.fi tai ylasto.vanhemmat@gmail.com

Välitunnit

Välitunnille lähdetään ulos rentoutumaan ja saamaan raitista ilmaa oppituntien välillä. Välitunti on tarpeen myös luokkatilan tuuletusta varten.

Wilma

Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietoja ja viestivät oppilaiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Käyttäjätunnukset postitetaan huoltajille. Uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan unohtuneen tilalle saa ottamalla yhteyttä koulusihteeriin.‍

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Merja Kivioja,
050 3124378, merja.kivioja@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: