Lukuvuositiedote

Syyslukukausi 2019

to 8.8. - pe 20.12.

kodin ja koulun yhteistyöpäivä la 31.8. (Ylästöpäivä)

syysloma ma 14.10. - pe 18.10. (vko 42)

koulukohtainen vapaa ma 9.12.

Kevätlukukausi 2020

ti 7.1. - la 30.5.

talviloma ma 17.2. - pe 21.2. (vko 8)

pääsiäisvapaat pe 10.4. - ma 13.4.

vappu pe 1.5.

helatorstai 21.5.

Vanhempainillat

1.-4. luokkien vanhempainilta on

ti 20.8.2019 klo 18-19.30

5.-9. luokkien vanhempainilta on

ke 21.8.2019 klo 18-19.30

Mahdolliset muut vanhempainillat tiedotetaan Wilmassa.

Oppitunnit ja välitunnit

7.-9.-luokkalaisten tunnit päivittäin ruokailuvuorosta riippuen jommankumman 7.-9. lk -sarakkeen aikataulujen mukaisesti.

1.-6. lk

 • 8.15-9.00
 • 9.00-9.45
 • välitunti
 • 10.15-12.00 sisältää ruokailun
 • välitunti
 • 12.30-13.15
 • 13.15-14.00
 • välitunti
 • 14.15-15.00
7.-9. luokat opiskelevat ruokailusta riippuen vaihtoehdon A tai B mukaan
 • 8.15-9.00
 • 9.00-9.45
 • välitunti
 • 10.15-11.00
 • 11-11.30 ruokailu
 • 11.30-12.15
 • välitunti
 • 12.30-13.15
 • 13.15-14.00
 • välitunti
 • 14.15-15.00
 • 15.00-15.45
 • 8.15-9.00
 • 9.00-9.45
 • välitunti
 • 10.15-11
 • 11-11.45
 • 11.45-12.15 ruokailu
 • välitunti
 • 12.30-13.15
 • 13.15-14.00
 • välitunti
 • 14.15-15.00
 • 15.00-15.45

Henkilökunta

 • Rehtori Satu Ollila 040 521 2754
 • satu.ollila@vantaa.fi
 • Virka-apulaisrehtori Essi Mellin 050 312 4479
 • essi.mellin@vantaa.fi
 • Vararehtori Merja Kivioja 050 312 4378
 • merja.kivioja@eduvantaa.fi
 • Koulusihteeri Niina Valve 040 652 3296
 • niina.valve@vantaa.fi

Opettajat


Opettajainhuone 040 198 5650


Opettajien yhteystiedot: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi


 • 1A Kirsimarja Farin
 • 1B Joona Mäkinen
 • 1C Pirita Aukee-Irving
 • 1D Satu Mahlamäki
 • 2A Outi Tetik
 • 2B Heta Moilanen
 • 2C Iida Eriksson
 • 2D Jenni Tuisku
 • 3A Jaana Mäkitalo
 • 3B Riikka Hakola
 • 3C Heini Lehmusvaara
 • 3D Ari Leppä
 • 4A Tiina Hevonoja-Ruchti
 • 4B Ave Ojaste-Puhakka
 • 4C Heidi Pisilä
 • 4D Minna Kapulainen
 • 4E Kari Mononen
 • 5A Jukka Minkkinen
 • 5B Merja Kivioja
 • 5C Ilkka Saarikivi
 • 5D Sanna Seppänen
 • 6A Eeva Minkkinen
 • 6B Elina Neulaniemi
 • 6C Päivi Pitkäranta
 • 6D Petteri Avonius
 • 7A Milka Salmela
 • 7B Sofia Mauno
 • 7C Matteus Pentti
 • 7D Timo Tikka
 • 7E Solveig Roos
 • 8A Ilona Parviainen
 • 8B Yrjö Kaimio
 • 8C Jan-Anders Nyberg
 • 8D Niina Selin
 • 9A Johanna Ojalainen
 • 9B Noora Leiniäinen
 • 9C Mari Dahlberg
 • 7-9F Juha Ryymin
 • äidinkieli Ella Kansanniva, Maija Korhonen 28.8.-19.12.2019
 • äidinkieli Sofia Mauno
 • englanti, saksa Tarja Rihu
 • englanti, espanja Maria Sarén
 • ruotsi Milka Salmela
 • matematiikka, tietotekniikka Johanna Ojalainen
 • matematiikka, fysiikka, kemia Noora Leiniäinen
 • fysiikka, kemia Arto Mölsä
 • biologia, maantieto Niina Selin
 • biologia, maantieto Solveig Roos
 • historia, yhteiskuntaoppi Yrjö Kaimio
 • musiikki Jan-Anders Nyberg
 • kuvataide Matteus Pentti
 • käsityö, matematiikka Ilona Parviainen
 • käsityö Janne Annola
 • käsityö, koodaus, robotiikka Ville Varhia
 • liikunta, terveystieto Timo Tikka
 • liikunta, terveystieto Mari Dahlberg
 • kotitalous Emmi Harjunen
 • oppilaanohjaaja Kati Jalkanen
 • oppilaanohjaaja Seija Yli-Kankahila
 • erityisopettaja (3.-4. lk) Suvi Merta
 • erityisopettaja (2. ja 6. lk) Riitta Nyberg
 • erityisopettaja (6B ja 7. lk) Marita Sandberg
 • erityisopettaja (8.-9. lk) Liisa Korpi
 • erityisopettaja (Parkki) Liisa Somerniemi
 • erityisopettaja (1. ja 5. lk) Kaisa Ohvanainen
 • uskonto, elämänkatsomustieto Ida Kankaanpää
 • ortodoksiuskonto Ulla Rajamäki
 • islam Paula Tuomi
 • katolilaisuus Poziomski-Alander Elsbieta

Koulunkäynninohjaajat


 • Janica Aaltonen
 • Minna Nieminen
 • Sanna Kortesalo
 • Krista Nuuttila
 • Tiia Heikkinen
 • Riikka Sullivan
 • Marita Portin
 • Netta Hietala

Muu henkilökunta


 • Psykologi Kati Pekkala 043 825 9023
 • kati.pekkala@vantaa.fi
 • Kuraattori Jane Pihlaja 040 510 2379
 • jane.pihlaja@vantaa.fi
 • Terveydenhoitaja Satu Lähteinen 050 312 4448
 • satu.lahteinen@vantaa.fi
 • Vartija Katrin Int
 • katrin.int@vantti.fi
 • Ruokapalvelu Tanja Nurmivaara 050 312 4443
 • tanja.nurmivaara@vantti.fi
 • Laitoshuoltajat
 • Iltapäiväkerho Nano, Riia Luoma 050 309 4800, ohjaajat 040 416 5589
 • riia.luoma@nanokerhot.com
 • Seurakunnan iltapäiväkerho, esimies Outi Myllylä 050 327 1634, outi.myllyla@evl.fi
 • Seurakunnan iltapäiväkerho, vastuuohjaaja Mikko Iivonen 0444220313, mikko.iivonen@evl.fi
 • Seurakunnan iltapäiväkerho, kerhon puhelin 0503702705, ip.ylasto@evl.fi
 • Koulutaksi 09 838 66 333

Oppilashuolto

Toimiva arki on parasta oppilashuoltoa. Siihen kuuluvat turvalliset oppitunnit ja välitunnit, kouluruokailu, tilojen puhtaus jne. Täten oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä.

Luonteva yhteydenpito huoltajien ja opettajien välillä luo pohjan hyvälle oppilaantuntemukselle, joka taas on peruste moniammatillisen oppilashuollolle.

Oppilashuollon edustajat arvioivat ja vahvistavat yhteistyössä opettajan kanssa yksilöllisen tuen ja erityispalvelun tarpeen.

Koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka seuraa koulun tilannetta rakenteellisesti. Yksittäisten oppilaiden asiaa varten perustetaan kuhunkin tilanteeseen erillinen työryhmä.

Psykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä yhdessä kodin ja koulun kanssa. Häneen voi olla yhteydessä lapsen oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia konsultaation, neuvottelujen ja psykologisten tutkimusmenetelmien avulla. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin tehtäviin. Kati Pekkala on tavoitettavissa koululla maanantaista torstaihin.

Terveydenhoito

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen jokaisella vuosiluokalla. Koululääkärin tarkastus on 1., 5. ja 8. luokan oppilailla. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat ja niiden hoitoonohjaus. Jos tapaturmasta aiheutuu hoidon tarvetta koulupäivän ulkopuolella, huoltajan tulee viedä oppilas kunnalliseen terveydenhuoltoon. Kaupunki ei korvaa yksityistä hoitoa. Kaikista tapaturmista tehdään vakuutusyhtiötä varten tapaturmailmoitus koulun kansliaan.

Lapsen sairaanhoito ja vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien hoito kuuluvat huoltajille ja terveyskeskukseen.

Terveydenhoitaja on koululla kaikkina arkipäivinä.

Kuraattori

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia, jotka liittyvät koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ystävyyssuhteisiin, koti- tai perhetilanteeseen tai vapaa-ajan viettoon. Koulun sosiaalityöntekijänä kuraattori tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kehitystä. Ylästön koulun kuraattorin tavoittaa koululta maanantaista perjantaihin.

Ruokailu

Kouluruokailun tavoitteena on harjoitella hyviä ruokailutapoja aterimia käyttäen ja ohjata terveelliseen ravitsemukseen. On tärkeää, että oppilas syö joka päivä kouluaterian. Jos oppilas noudattaa tiettyä ruokavaliota tai jotkut ruoka-aineet ovat hänelle kiellettyjä, oppilaan tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus asiasta kouluterveydenhoitajalle. Kouluateria tyydyttää kolmanneksen oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta, mikäli hän syö normaalin reilun annoksen.

Erityisopetus

Erityisopetus on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Se toteutetaan erityisopettajan, luokanopettajan ja huoltajan kanssa tai oppilaalle laaditussa oppimissuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Järjestyssäännöt

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Oppilas käyttäytyy kaikkia kohtaan asiallisesti, ystävällisesti ja hyviä tapoja sekä koulun aikuisten ohjeita noudattaen.

Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua ja poistuu koulun alueelta koulun päätyttyä.

Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Hänen on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti aiheuttamansa vahinko tai vahinko, joka on seurausta sääntöjenvastaisesta toiminnasta.

Oppilas huolehtii omalta osaltaan koulutilojen viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Oppilas käyttää koulupäivän aikana mobiililaitteita ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

Oppilas noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä, varovaisuutta ja hyviä tapoja.

Käyttäytyminen

Oppilaan tulee noudattaa hyviä ja toiset huomioon ottavia käytöstapoja sekä koulussa että koulumatkoilla. Koulun henkilökunta ohjaa oppilaita yhteisvastuullisesti. Ulkovaatteet, kengät ja päähineet jätetään naulakkoon oppituntien ajaksi. Makeiset, purukumit, limut yms. eivät kuulu normaaliin koulupäivään.

Liikuntatunnit

Liikuntatunteja varten oppilaalla on oltava vaihdettava liikunta-asu ja pyyhe. Ulkoliikuntajalkineiden on oltava juoksuun sopivat ja tukevasti jalkaan sidottavat. Liikuntatunnin jälkeen käydään suihkussa. Hiihto ja luistelu kuuluvat opetussuunnitelmaan ja toivommekin, että lapsella olisi vähintään joko sukset tai luistimet talviliikuntaa varten. Luistelussa käytetään kypärää. Myös polkupyörää tarvitaan liikuntatunneilla. Jos oppilas ei voi osallistua liikuntatunnille, hänen on esitettävä opettajalle vanhempien allekirjoittama viesti tai lääkärintodistus.

Lapsen sairastuessa

Lapsesi sairastuessa ilmoita poissaolosta mahdollisimman nopeasti joko Wilman kautta tai luokanopettajan/-ohjaajan erikseen ilmoittaman kanavan kautta.

Työelämään tutustuminen (TET)

Kaikki yhdeksäsluokkalaiset suorittavat Vantaalla kahden viikon työelämään tutustumisen eli tetin. Tänä lukuvuonna Ylästön koulun 9.-luokkalaisten tet-jakso on 16.9.2019 - 27.9.2019 (viikot 38 ja 39).

Kaikki seitsemäsluokkalaiset osallistuvat vuorollaan koululla kolmepäiväiseen keittiötettiin. Keittiötetissä oppilaat avustavat koulun keittiöhenkilökuntaa heidän antamiensa ohjeiden mukaan koulun ruokailujen aikana.

Loma-anomukset

Toivomme, että perheiden lomamatkat ym. pidemmät ei-pakolliset poissaolot ajoittuisivat koulun loma-aikoihin. Pidempi poissaolo vaikuttaa aina luokan opetusjärjestelyihin. Opettajalla on oikeus myöntää enintään kolme työpäivää kestävä vapautus koulutyöstä. Siitä pidemmistä vapautuksista päättää rehtori. Lomaa anotaan Wilman kautta.

Valokuvaus

Koulukuvaus järjestetään 13.-16.8.2019. Tarkemmat tiedot lähetetään Wilmassa.

Vanhempainyhdistys

Ylästön koulun vanhempainyhdistys tukee koulun oppilaita ja osallistuu koulun toimintaan esimerkiksi yhteistyöpäivien ja muiden tapahtumien merkeissä. Lisäksi yhdistys käy säännöllistä vuoropuhelua rehtorin ja muun henkilökunnan kanssa koulun arjesta ja toiminnan järjestämisestä. Yhdistys kerää varoja oppilaiden hyväksi, esimerkiksi stipendeihin ja välinehankintoihin.

Lisätietoa: http://ylastovanhemmat.yhdistysavain.fi tai ylasto.vanhemmat@gmail.com

Välitunnit

Välitunnin tarkoitus on saada raitista ilmaa ja päästä liikkeelle oppituntien välissä. Koulumme kaikki oppilaat ulkoilevat aamupäivän välitunnilla klo 9.45 - 10.15. Nuorimmat oppilaat, eli 1. - 6. luokkalaiset menevät kaikilla välitunneilla ulos liikkumaan välituntialueelle. 7. - 9.-luokkalaisilla on mahdollisuus viettää välitunti myös sisätiloissa, E-siiven yleisissä tiloissa, lukuunottamatta aamupäivän ulkoiluvälituntia.

Wilma

Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietoja ja viestivät oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Käyttäjätunnukset postitetaan huoltajille. Uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan unohtuneen tilalle saa ottamalla yhteyttä koulusihteeriin.

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Essi Mellin,
050 3124479, essi.mellin@vantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: