Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

1. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

2. Oppilas käyttäytyy kaikkia kohtaan asiallisesti, ystävällisesti ja hyviä tapoja sekä koulun aikuisten ohjeita noudattaen.

3. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

4. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

5. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua ja poistuu koulun alueelta koulun päätyttyä.

6. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Hänen on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti aiheuttamansa vahinko tai vahinko, joka on seurausta sääntöjenvastaisesta toiminnasta.

7. Oppilas huolehtii omalta osaltaan koulutilojen viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

8. Oppilas käyttää koulupäivän aikana mobiililaitteita ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

11. Oppilas noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä, varovaisuutta ja hyviä tapoja.

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Merja Kivioja,
050 3124378, merja.kivioja@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: