Kotikirje koulusta 5.8.2020

Hyvät vanhemmat ja isommat oppilaamme,

Kouluvuosi alkaa torstaina 13.8. seuraavasti:

- 1. - 5. -luokat opiskelevat torstaina 13.8. ja perjantaina 14.8. klo 9.00 - 12.00. Maanantaista 17.8. lukien opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti.

- 6. - 9. -luokat opiskelevat torstaina 13.8. ja perjantaina 14.8. klo 10.15 - 13.15. Maanantaista 17.8. lukien opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti.

- Ensimmäiset kaksi koulupäivää oppilaat opiskelevat oman ryhmän ja oman opettajan/luokanohjaajan johdolla ja teemana ovat tutustuminen ja ryhmäytyminen. Tavoitteena on, että oppilaat tuntevat koulun ja ryhmänsä tutuksi ja turvalliseksi. Tämän vuoksi näiden kahden päivän teemaan kuuluu myös sen opiskelu, miten koulua käydään syksyn tartuntatautitilanteessa.

Poikkeavat opetusjärjestelyt

Opetushallituksen ja Vantaan perusopetuksen ohjeistusten mukaisesti koulua käydään lähtökohtaisesti lähiopetuksena, mutta erityisiä terveyssuosituksia noudattaen. Näillä toimilla koulussa pyritään ehkäisemään niin oppilaiden, opetushenkilöstön kuin oppilaan perheenjäsentenkin sairastuminen tartuntatauteihin. Luettelen tässä ne toimenpiteet, jotka vaikuttavat oppilaan ja/tai vanhemman arkeen välittömästi. Palaan tarkempiin ohjeistuksiin aina, kun ne varmentuvat.

- Oppilasryhmät tai -yksiköt pidetään toisistaan erillään oppitunneilla ja ruokalassa. Välitunneilla on porrastusten ja sisävälituntien (omassa tilassa vain oman ryhmän kanssa) vuoksi väljempää.

- Oppilaat saavat erillisen viestin, josta selviää, mistä ovesta he kulkevat kouluun sisälle kahden ensimmäisen koulupäivän aikana. Jatko-ohjeistukset oppilaat saavat opettajilta. Käytämme tavallisten kolmen oppilaskäytössä olevan sisäänkäynnin sijaan kuutta ulko-ovea toistaiseksi välttääksemme ruuhkaa ja näin lähikontakteja.

- Ruuhkaisten ovien käyttäjien kulkemista porrastetaan. Opettajat viestittävät tästä oppilaille ja/tai noutavat ryhmät ulkoa ohjaten sisäänkäynteihin riittävät turvavälit.

- Oppilaat pesevät kätensä tullessaan sisään ja mennessään ruokailuun. Koulussa on paikkoja käsien pesuun, saippuaa ja desinfiointiainetta. Oppilas voi halutessaan tuoda kouluun oman desinfiointiaineen.

- Ruokailuun käytettävä kokonaisaika on pidempi, jolloin ryhmät voidaan pitää erillään toisistaan. Ruokailun valvontaa tehostetaan.

- Koulussa ei järjestetä massatilaisuuksia, esim. saliaamunavauksia. Myöskään vanhempainiltoja 25. ja 26.8. ei järjestetä salissa. Tiedotamme myöhemmin siitä, miten vanhempainillat toteutetaan etäyhteysillä.

- Muut, kuin koulun oppilaat tai henkilökunta eivät saa oleskella koulun alueella tai koulurakennuksessa kuin poikkeustilanteessa.

- 1. - 6. -luokkien oppilaat opiskelevat omassa kotitilassaan pääsääntöisesti. Aineenopetuksessa olevat oppilaat vaihtavat tilaa lukujärjestyksen mukaisesti kulkien ulkokautta (ei kohtaamisia käytävällä). Luokkatilojen pöytäpinnat pestään joka ryhmän jälkeen. Näin toimien kaikki oppilaat saavat eri aineiden opetusta ja yhdenvertainen oikeus opetukseen turvataan.

- Välitunnit vietetään joko opettajan valvonnassa luokkatilassa oman ryhmän kesken tai ulkona. Aulatiloissa tai käytävillä ei oleskella. Välituntialue on laajennettu.

- Oppilaat (tai koulun henkilökunta) eivät saa tulla kouluun, mikäli heillä on vähäisintäkään oiretta virustartunnasta.

- Pienemmän ryhmän arviointikeskustelut ja pedagogiset palaverit voidaan järjestää hygieniasuositusten mukaisesti.

- Kotimaan leirikoulu voidaan järjestää THL:n ohjeita noudattaen.

Oman lapsen poikkeava tilanne

Lähetän ennen koulun alkua erillisen viestin siitä, kuinka tulee toimia, mikäli lapsenne kuuluu riskiryhmään, eikä voi näin ollen tulla kouluun. Liitän viestiin ohjeita myös muista erityisistä tilanteista. Kaikki ohjeet eivät vielä ole täsmentyneet, joten joudumme kaikki odottelemaan niitä vielä.

Maskien käytössä noudatetaan THL:n ohjeistusta. Oppilas ja koulun henkilökuntaan kuuluva voi käyttää maskia itse niin halutessaan. Koululla ei ainakaan toistaiseksi ole tarjolla maskeja.

Turvallista, terveellistä ja levollista lukuvuoden alkua toivottaen,

Satu Ollila

  • Julkaistu: 05.08.2020

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Essi Mellin,
050 3124479, essi.mellin@vantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: