Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa eikä sisällä varsinaista sairaanhoitoa, paitsi ensiavun.

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. Näin tapahtuu 2, 3, 4 ja 6 lk:lla, jotka ovat ns. määräaikaisia terveystarkastuksia.

Terveydenhoitaja arvioi oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa terveysneuvontaa yksilön kehityksen mukaisesti.

Laajat terveystarkastukset tehdään koululääkärin ja terveydenhoitajan yhteistarkastuksina 1 ja 5 lk:lla.Näihin tapaamisiin kutsutaan vanhemmat mukaan.

Oppilaiden terveystarkastuksista tiedotetaan aina huoltajia.

Oppilailla on joka koulupäivä mahdollisuus tulla terveydenhoitajan luokse juttelemaan klo 11.30-12 missä asioissa hyvänsä.

Koulussa ei hoideta sairaita oppilaita eikä kouluun tulla sairaana.Sairas lapsi hoidetaan kotona tai viedään tarvittaessa lääkäriin omalle terveysasemalle. Koulussa ei ole koululääkärin sairasvastaanottoa.

Tapaturman sattuessa ilmoitetaan aina heti huoltajalle ja huoltajalla on ensisijainen velvollisuus toimittaa lapsi tarvittaessa hoitoon omalle terveysasemalle.Terveysasema on ensisijainen hoitotaho koulutapaturmissa. Terveydenhoitaja tai joku muu koulun aikuinen antaa ensiavun .

Kouluterveydenhoitaja antaa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset oppilaille.

Kouluterveydenhoitajan lähetteellä ensimmäinen käynti silmälääkärille on oppilaalle maksuton.

Huoltajan tulee ilmoittaa terveydenhoitajalle esim. seuraavista asioista: allergiat, erikoisruokavalio, pitkäaikaissairaus ja tartuntataudit.

Terveydenhoitaja Sari Pietarinen on koululla ti-to klo 8-16

Pe 8-14. Ma Kanniston koulussa.

050-312 4448

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Essi Mellin,
050 3124479, essi.mellin@vantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: