Lukio-opinnot

Nyt opintonsa aloittavat lukiolaiset suorittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta voit suorittaa lukion myös neljässä vuodessa. Opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 150 opintopistettä, ja ne muodostuvat eri kokoisista opintojaksoista. Lukiovuosi on jaettu 5 jaksoon.

Monipuoliset ja yleissivistävät opinnot

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita, esimerkiksi äidinkieltä, ruotsia, matematiikkaa, historiaa, biologiaa, psykologiaa ja liikuntaa. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää esimerkiksi draamaa ja teatteria, mediaopintoja, urheiluvalmennusta, uusia kieliä ja kansainvälisyyttä. Lukiossa voi suorittaa lisäksi lukiodiplomeja, joilla opiskelija voi osoittaa erityisosaamistaan. Päävastuu opintojen suunnittelussa on opiskelijalla, mutta tukea kurssivalintojen tekemiseen saa opinto- ja ryhmänohjaajilta.

Lukio-opinnot tarjoavat monipuolisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään lukio-opinnoissa aktiivisesti. Suuri osa oppimateriaaleista, työskentelytavoista ja kokeista on digitaalisia. Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan digitaaliset ylioppilaskirjoitukset.

Opintojaksot ja lukujärjestys

Lukiossa opinnot suoritetaan opintojaksottain, jotka voivat muodostua yhdestä tai useammasta oppiaineesta. Opintopisteitä suoritat lukion aikana vähintään 150. Lukujärjestyksesi suunnittelet itse lukion opintotarjottimen ja tuntikaavion avulla, ja se muuttuu aina jakson vaihtuessa.

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista.

Pakolliset opinnot ovat kaikille yhteisiä. Valinnaiset opinnot voit valita itse oman kiinnostuksesi mukaan.

Vantaalla tehdään aktiivisesti korkeakouluyhteistyötä

Vantaan lukiot tekevät yhteistyötä muun muassa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa. Pääset kurkistamaan korkeakoulumaailmaan ja eri opiskelualoihin, jolloin sinun on helpompi tehdä valintoja jatko-opinnoistasi lukion jälkeen. Suorittamasi kurssit luetaan hyväksi lukio-opintoihisi ja saat ne myös osaksi mahdollista tulevaa yliopistotutkintoasi.

Työelämäyhteistyön kautta kohti tulevaisuutta

Kaikki Vantaan lukiot tekevät aktiivista yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Saat erinomaisen kuvan tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksista, mikä antaa sinulle motivaatiota jatko-opintojen ja tulevan työuran rakentamiseen. Opiskelemalla lukioissamme pääset aktiivisesti tekemisiin yritysten ja muiden työpaikkojen sekä työelämässä jo olevien ihmisten kanssa esimerkiksi vierailuiden, erilaisten projektien ja halutessasi vaikka lukioTETin kautta.