Lukiokoulutus Vantaalla

Vantaalla on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio. Lisäksi lukiokoulutusta järjestetään Vantaan aikuislukiossa ja Sotungin lukion aikuislinjalla (Sotungin etälukio). Lukioissa on erilaisia painotuksia ja linjoja: voit erikoistua lukio-opinnoissasi urheiluun, teatteriin, draamaan, luonnontieteisiin, mediaan tai musiikkiin ja tanssiin tai suorittaa englanninkielisen IB Diploma Programme -tutkinnon.

Opintotarjonta on laaja kaikissa Vantaan lukioissa. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua kansainvälisiin projekteihin, vierailuihin ja korkeakouluopintoihin. Opiskelussa käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vantaan lukioissa opiskelijat ovat tärkeitä. Opiskelijahuolto on maan huippua ja opiskelijakuntien hallitukset ovat aktiivisesti mukana lukioiden kehittämisessä. Viihtymisestä kertoo myös se, että keskeyttäneiden määrät Vantaan lukioissa ovat pienemmät kuin Suomen lukioissa keskimäärin. Kaikkiin Vantaan lukioihin on hyvät kulkuyhteydet.

Artikkeli

Lukioiden valintaperusteet

Lukioon opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Jos useammalla hakijalla on sama keskiarvo, järjestys määräytyy ensin hakutoivejärjestyksen mukaan ja sitten päättötodistuksen kaikkien aineiden...

Lue Lisää

Artikkeli

Ohjeita yhteishakuun

Kevään 2022 yhteishaku syksyllä 2022 alkavaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on 22.2.–22.3.2022. Yhteishaun piiriin kuuluvat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen...

Lue Lisää