Yhteishakuaikaa pidennettiin 7.4. asti

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakuja jatkettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä koronavirustilanteesta johtuen. 23.2. alkanut kevään 2021 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haut perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin ja vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen päättyvät 7.4.2021 klo 15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa hakuja perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin 7.4. asti.

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut ovat:

  • Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
  • Haku vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
  • Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA).

Koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa hakukohtaisilla hakulomakkeilla. Koulutukset alkavat syksyllä 2021. Yhteishakuun ja Vantaan toisen asteen oppilaitoksiin liittyvää tietoa löydät tältä sivustolta sekä valtakunnallista tietoa sivustolta https://opintopolku.fi.

Hakuihin liittyvää oppilaanohjausta annetaan Vantaan yläkouluissa myös etäopetusjakson aikana. Lisätietoja saatte oppilaanohjaajalta.

Oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Hakeutumisvelvoite vaikuttaa käytännössä nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Lisätietoja: https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

  • Julkaistu: 04.03.2021