Mikä muuttuu lukiossa – eli mitä tulevan lukiolaisen tulee tietää uudesta opetussuunnitelmasta?

Syksyllä 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset suorittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Aiemmin lukio-opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa loppuun kuten ennenkin, vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta. Opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 150 opintopistettä, ja ne muodostuvat eri kokoisista opintojaksoista. Vanhan opetussuunnitelman 1 kurssi vastaa 2 opintopistettä uudessa opetussuunnitelmassa. Lukiovuosi on Vantaalla jaettu 5 periodiin.

Lukio-opintojen rakenne pysyy pääosin ennallaan. Uuden opetussuunnitelman mukaan ei ole käsitettä kurssi, vaan opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka rakentuvat moduuleista. Moduulit ovat laajuudeltaan 1─3 opintopistettä. Lukiokohtaisesti päätetään millä tavoin moduuleita yhdistetään opintokokonaisuuksiksi. Neljän opintopisteen opintojakso voi sisältää esimerkiksi vain matematiikkaa, mutta nyt voidaan yhdistellä eri oppiaineen moduuleja keskenään. Esimerkiksi biologian, kemian ja fysiikan moduuleista voisi rakentua luonnontieteiden perusteet -opintojakso.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Jokainen opiskelija tekee itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää:

1. opiskelusuunnitelman
2. ylioppilastutkintosuunnitelman
3. jatko-opinto ja urasuunnitelman.

─ Opintosuunnitelma nivoo lukio-opiskelua yhteen jatko-opintojen ja työelämän kanssa, kertoo Sotungin lukion apulaisrehtori Jukka Karvinen. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta lukio-opintoihin ja jatko-opintoihin liittyen. Opinto-ohjausta on jatkossa mahdollista saada myös vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden tavoitteet ovat kaikkien oppiaineiden yhteisiä tavoitteita. Laaja-alaisten osaamisten tavoitteina ovat hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä vahvat jatko-opinto- sekä työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. Laaja-alaiset osa-alueet ovat lukiolain mukaan edistämässä lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi.

─ Laaja-alaisen osaamisen keskiössä on lukiolainen ja hänen persoonansa, korostaa Ari Ranki.

Oppiainerajat ylittäviä tavoitteita on ollut ennenkin, mutta jatkossa laaja-alaisen osaamisen osa-alueet konkretisoidaan opintojaksoissa ja niitä myös arvioidaan. Näitä arvioidaan oppiaineen sisällä ja se mahdollistaa monipuoliset arviointitavat, kertoo toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat

  • hyvinvointiosaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Lue lisää laaja-alaisesta osaamisesta Opetushallituksen sivuilta.

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset mittaavat edelleenkin lukiolaisen tietoja ja taitoja eri oppiaineissa, mutta lukio on paljon muutakin kuin ylioppilaskokeet ja niihin tähtääminen. Ylioppilaskokeen uudistuvat keväällä 2022. Tähänkin mennessä suuri osa kokelaista on kirjoittanut enemmän kuin 4 ainetta, mutta keväällä 2022 ylioppilaskokeensa aloittavilla pakollisten aineiden määrä kasvaa viiteen.

  • Julkaistu: 03.12.2020