Valinnaisaineet Vierumäen koulussa

‍Vierumäen koulun 4. ja 5. luokkalaiset opiskelevat syventäviä ja soveltavia valinnaisaineita. Syventävissä tata-valinnaisaineissa syvennetään lukuvuoden aikana tietoja ja taitoja kahdessa oppilaan valitsemassa taito- ja taideaineessa, jotka ovat musiikki, liikunta, kuvataide, kotitalous sekä käsityö. Soveltavat valinnaiset taas ovat oppiainerajat ylittävää opiskelua eri aiheiden ja ilmiöiden parissa.

Lisäksi Vierumäen koulussa oppilas voi 4. luokalla aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen, joka jatkuu peruskoulun päättymiseen saakka. Tänä lukuvuonna 4. ja 5. luokkalaiset opiskelevat ruotsia ja espanjaa sekä 5. luokkalaiset myös saksaa.

Vierumäen koulu (Riekko)

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

PL 6506, 01030 Vantaan kaupunki

Vierumäen koulun Kulomäen opetuspiste (Metso)

Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa

PL 6508, 01030 Vantaan kaupunki