Kielikylpyopetus Viertolassa

Viertolan koulussa on järjestetty kielikylpyopetusta vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä koulussa on kielikylpyluokat 1-5. Tavoitteemme on laajentaa opetusta vuosittain siten, että lopulta meillä on kielikylpyopetusta kaikilla vuosiluokilla 1-6. Koulumme kielikylpyopettajat tekevät innolla aktiivisesti yhteistyötä yli luokkarajojen toistaan tukien.

Kielikylpyopetus on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville lapsille. Kielikylpyluokalle on mahdollista hakea myös mikäli lapsella on äidinkielenomaiset taidot suomen kielessä. Kielikylpyyn voi hakea koko Vantaan alueelta.

Kielikylpyluokilla noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa ja opetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde.

Ensimmäisellä luokalla kaikki opetus on ruotsinkielistä ja oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsin kielellä. Oppilaat voivat kuitenkin käyttää omaa äidinkieltään, kunnes heillä on riittävä ruotsin kielen valmius. Äidinkielen opetus alkaa toisella luokalla muun kuin oman opettajan johdolla. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Mitä kielikylpy on?

Kielikylvyllä tarkoitetaan toisen kielen omaksumisen mallia, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa ja mielekkäissä kommunikaatiotilanteissa. Termi kielikylpy pohjautuu vastaavaan englanninkieliseen termiin language immersion. (Buss&Mård 1999)

Periaatteena on yksi kieli - yksi ihminen. Kielikylpyopettajat puhuvat kielikylpyoppilaiden kanssa vain ruotsin kieltä. Tämän vuoksi muut koulun opettajat opettavat kielikylpyoppilaille suomen kieltä.

Kielikylvyssä käytetään paljon kuvia, ilmeitä ja eleitä. Oppiainesisällöt opiskellaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta.

Tavoitteena on, että oppilaista tulee peruskoulun aikana toiminnallisesti kaksikielisiä.

Kielen valmiuden testi:

Tuleville kielikylpyoppilaille teetetään kielen valmiuden testi mikäli yli 25 lasta hakee kielikylvyn ensimmäiselle luokalle. Kielen valmiuksien testi teetetään suomen kielellä.

Lapsen kielellisiä valmiuksia voi tukea lukemalla lapselle. Kielen valmiuden testissä testataan mm. tunnistaako lapsi äänteitä, alku- ja loppuäänteitä ja riimipareja.

Lisätietoa kielikylvystä:

Kielikylpymenetelmää on tutkittu Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten yksikössä. Yksikkö järjestää myös kielikylpykoulutusta.

Viertolan koulu, Liljatien opetuspiste, Liljatie 2. Postiosoite: Liljatie PL 4503, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Sari Laasila,
043-826 9311, sari.laasila@vantaa.fi

Vararehtori: Jukka Kasurinen,
050-545 5452, jukka.kasurinen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Miia Savolainen,
050-303 8349, miia.savolainen2@vantaa.fi

Vartija: Pekka Luhta
050 3122017

Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Viertolankuja 1. Postiosoite: Jokiranta PL 8514, 01030 Vantaan kaupunki

Virka-apulaisrehtori: Mira Grönberg,
050-314 5638, mira.gronberg@vantaa.fi

Vararehtori: Sanna Syvänen,
050-314 6344, sanna.syvanen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Iina Nieminen,
043-824 9335, iina.nieminen@vantaa.fi