Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto toimii erilaisissa oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä, yhteisöllisissä, yksittäisissä sekä pedagogisissa oppilasasioissa. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR kokoontuu säännöllisesti kehittämään kouluyhteisöä, lisäämään hyvinvointia ja edistämään oppilaiden osallisuutta koulun toiminnassa. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä kolme erityisopettajaa.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelyä varten perustetaan moniammatillinen ryhmä aina yhteistyössä huoltajan kanssa. Oppilashuollon työntekijät osallistuvat myös oppilaiden tuen tarpeen arvioimiseen ja tukimuotojen toteuttamiseen koulussa. Oppilashuoltotyö on aina luottamuksellista ja sen tavoitteena on hyvinvoiva koululainen. Huoltajat voivat olla yhteydessä kehen tahansa oppilashuollon työntekijään lapsen koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulukuraattorina toimii Anne-Maj Kuoppamäki p. 040 7551842.

Koulupsykologimme on Susanna Kivimäki p. 043 8272586.

Kouluterveydenhoitaja Elisa Haimala p. 050 312 1890. Hän työskentelee Liljatiellä tiistaista torstaihin ja Jokirannassa maanantaisin ja perjantaisin.‍

Viertolan koulu, Liljatien opetuspiste, Liljatie 2. Postiosoite: Liljatie PL 4503, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Sari Laasila,
043-826 9311, sari.laasila@vantaa.fi

Vararehtori: Jukka Kasurinen,
050-545 5452, jukka.kasurinen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Miia Savolainen,
050-303 8349, miia.savolainen2@vantaa.fi

Vartija: Pekka Luhta
050 3122017

Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Viertolankuja 1. Postiosoite: Jokiranta PL 8514, 01030 Vantaan kaupunki

Virka-apulaisrehtori: Mira Grönberg,
050-314 5638, mira.gronberg@vantaa.fi

Vararehtori: Sanna Syvänen,
050-314 6344, sanna.syvanen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Iina Nieminen,
043-824 9335, iina.nieminen@vantaa.fi