Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto toimii erilaisissa oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä, yhteisöllisissä, yksittäisissä sekä pedagogisissa oppilasasioissa. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR kokoontuu säännöllisesti kehittämään kouluyhteisöä, lisäämään hyvinvointia ja edistämään oppilaiden osallisuutta koulun toiminnassa. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattorit, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä kolme erityisopettajaa.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelyä varten perustetaan moniammatillinen ryhmä aina yhteistyössä huoltajan kanssa. Oppilashuollon työntekijät osallistuvat myös oppilaiden tuen tarpeen arvioimiseen ja tukimuotojen toteuttamiseen koulussa. Oppilashuoltotyö on aina luottamuksellista ja sen tavoitteena on hyvinvoiva koululainen. Huoltajat voivat olla yhteydessä kehen tahansa oppilashuollon työntekijään lapsen koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulukuraattorina toimii Suvi Uuttu, p. 040 7551842.

Koulupsykologimme on Krista Salokannel ja hän työskentelee Liljatiellä maanantaisin ja torstaisin sekä Jokirannassa perjantaisin, p. 043 8272586

Kouluterveydenhoitaja p. 050 312 1890. Hän työskentelee Liljatiellä maanantaista torstaihin ja Jokirannassa perjantaisin.‍

Viertolan koulu, Liljatien opetuspiste, Liljatie 2. Postiosoite: Liljatie PL 4503, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Eija Vulkko,
040-558 5629, eija.vulkko@vantaa.fi

Vararehtori: Jukka Kasurinen,
050-545 5452, jukka.kasurinen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Iina Nieminen,
043-824 9335, iina.nieminen@vantaa.fi

Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Viertolankuja 1. Postiosoite: Jokiranta PL 8514, 01030 Vantaan kaupunki

Virka-apulaisrehtori: Mira Grönberg,
050-314 5638, mira.gronberg@vantaa.fi

Vararehtori: Antti Karetie,
050-314 6344, antti.karetie@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Miia Savolainen,
050-303 8349, miia.savolainen2@vantaa.fi