Meidän koulumme

Viertolan koulu

Viertolan koulu on 690 oppilaan lähikoulu Vantaan Tikkurilan alueella. Koulussa työskentelee 80 osaavaa ja työhönsä sitoutunutta aikuista. Jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen ja opetuksen lähikoulussaan perusopetuslain tuen kolmiportaisuuden mukaisesti. Koulussa on käytössä oppiaineiden palkittaminen, jonka avulla saadaan eriytettyä opetusta oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa. Viertolan koulu tarjoaa opetusta myös muualta tuleville oppilaille. Vammaisopetukseen oppilaat tulevat Tikkurilan suuralueelta ja polikliinisille luokille koko Vantaalta. Opetushenkilöstön tukena toimii kokenut oppilashuollon henkilökunta johon kuuluvat kuraattorit, psykologi ja terveydenhoitaja.

Sijainti

Viertolan koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tikkurilan asemalta on kävelymatka ja busseilla pääsee aivan viereen. Myös Helsingin sisäisillä busseilla pääsee noin kilometrin päähän Suutarilan liittymään Kehä III:lle. Viertolan koulun lähiympäristö tarjoaa hyvät kulttuuri-, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Tikkurilan urheilupuisto on kävelymatkan päässä, samoin kaikki Tikkurilan palvelut. Keravanjoen välitön läheisyys tarjoaa myös mahdollisuuden luontokokemukseen ja vuodenaikojen seuraamiseen. Viertola on kasvavaa aluetta, se näkyy koulun arjessa myös lähialueen voimakkaana rakentamisena. Alueen muita kouluja ovat Peltolan yläkoulu, Simonkallion alakoulu sekä Jokiniemen yhtenäinen peruskoulu. Viertolan koulun oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Peltolan yläkouluun kuudennen luokan jälkeen.

Koulu toimii kahdessa opetuspisteessä

Oppilasmäärä jakautuu kahteen opetuspisteeseen. Liljatiellä opiskelee 24 opetusryhmää, joista yksi on pienryhmä ja viisi on vammaisopetuksen ryhmiä. Jokirannassa opiskelee 16 opetusryhmää, joista kaksi on pienryhmiä ja viisi on polikliinisen opetuksen ryhmiä. Kummassakin opetuspisteessä on sekä päärakennus että paviljonkirakennus. Koulunkäynti sujuu pääsääntöisesti oman opetuspisteen tiloissa, mutta hyödynnämme lähialuetta opetuksessa monipuolisesti. Opetuspisteiden tilat ja tekniset laitteet ovat ajantasaiset.‍

Opetuksen kehittäminen

Viertolan koulun opettajat ovat innokkaita opetuksen kehittäjiä. Vuosittain koulussamme käynnistyy erilaisia kehittämishankkeita, joiden avulla pyrimme yhä paremmin saavuttamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Tänä lukuvuonna meneillään ovat mm. Yhteisopettajuus ja monipuoliset oppimisympäristöt, Varga Nemenyi-matematiikka ja Ulos oppimaan.

Monipuoliset valinnaisainekurssit vievät eteenpäin oppilaiden kädentaitoja, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, digiosaamista sekä liikuntaan, terveydenhoitoon ja arjen hallintaan liittyviä taitoja.

Kehitämme myös erilaisia oppimisen tukimuotoja. Oppilashuollon työntekijöiden ja erityisopettajien kokoamia ryhmiä ovat tänä vuonna Sisu-, Kymppi-, Friends-, ja Askeleittain-ryhmät sekä Luki-kuntoutus ja Forum-teatteri.

Monipuolinen kieltenopetus ja kansainvälisyys

Viertolan koulussa opiskellaan ensimmäisenä vieraana kielenä (A1) jo ensimmäiseltä luokalta alkaen englantia kuten muissakin Vantaan kouluissa. Lisäksi koulumme oppilaat opiskelevat tällä hetkellä vapaaehtoisena pitkänä kielenä (A2) ruotsia ja espanjaa. B1-ruotsin kieli käynnistyy kuudennella luokalla.

Tänä lukuvuonna ensimmäinen ruotsin kielikylpyryhmä aloitti opiskelunsa Viertolan koulussa.

Koulumme ottaa vastaan vuosittain useita ulkomaalaisia ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisesta koulusta, koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta sekä opettajien koulutuksesta. Oppilaamme osallistuvat näihin vierailuihin esittelemällä kouluamme.

Oppilaamme puhuvat omana äidinkielenään 34 eri kieltä. Koulussamme järjestetään oman äidinkielen opetusta albanian, arabian, italian, kurdin, somalin, venäjän, vietnamin ja viron kielillä.

Viertolan koulu, Liljatien opetuspiste, Liljatie 2. Postiosoite: Liljatie PL 4503, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Eija Vulkko,
040-558 5629, eija.vulkko@vantaa.fi

Vararehtori: Jukka Kasurinen,
050-545 5452, jukka.kasurinen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Iina Nieminen,
043-824 9335, iina.nieminen@vantaa.fi

Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Viertolankuja 1. Postiosoite: Jokiranta PL 8514, 01030 Vantaan kaupunki

Virka-apulaisrehtori: Mira Grönberg,
050-314 5638, mira.gronberg@vantaa.fi

Vararehtori: Antti Karetie,
050-314 6344, antti.karetie@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Miia Savolainen,
050-303 8349, miia.savolainen2@vantaa.fi