Vanhempainyhdistys

‍Jokaisella peruskoululla toimii johtokunnan sijasta vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta. Rehtorilla ja vanhempainyhdistyksellä on lukuvuoden aikana vähintään kaksi yhteistä tapaamista.

Koulu laatii yhdessä huoltajien ja vanhempainyhdistyksen kanssa suunnitelman kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen ja arviointiin vanhempainyhdistyksen kautta.

Veromäen koulun vanhempainyhdistys on Suomen vanhempainliiton alainen yhdistys. Se toimii vanhempien virallisena vaikutuskanavana esim.

  • tekemällä aloitteita tai olemalla yhteydessä virkamiehiin ja/tai luottamushenkilöihin
  • tiedottaa ajankohtaisista asioista ja järjestää tapaamisia tärkeäksi kokemistaan aiheista yhdessä koulun edustajien kanssa
  • tarjoaa vanhemmille keskustelufoorumin
  • edistää kodin ja koulun kumppanuutta ja yhteistyötä

Vanhempainyhdistys tiedottaa Wilman kautta ja koulun kotisivuilla

Sähköposti (ja lisätiedot toiminnasta): veromaen.vanhemmat@gmail.com

Veromäen koulun vanhempainyhdistyksellä on myös sivut Facebookissa.

  • Puheenjohtaja Mia Raassina
  • Varapuheenjohtajana toimii Terhi Viik
  • Vararehtori Tytti Toivanen toimii koulun puolesta vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilönä p.040 718722.

Veromäen koulu

Henkilöstötila p. 040 545 6714

Koulusihteeri Miisa Petäjistö p. 043 827 0658 (ma-pe), miisa.petajisto@vantaa.fi

Koulusihteeri - Susanna Heinström p. 0405729105 (ke-pe) susanna.heinstrom@vantaa.fi

Veromiehentie 2

PL 8513

01510 Vantaa

REHTORI: Joni Luuri,
p. 040 190 4977, joni.luuri(a)vantaa.fi

APULAISREHTORI: Sari Nuorva,
p. 040 505 2750, sari.nuorva(a)vantaa.fi

APULAISREHTORI (oman viran ohella): Tytti Toivanen,
p. 040 771 8722, tytti.toivanen(a)vantaa.fi

VARAREHTORI: Sini Tarkiainen
p. 050 304 0973
sini.tarkiainen(a)eduvantaa.fi

facebook instagram