Läsning i Vanda

Nyheter

‍Det finländska samhället blir alltmer textbaserat. För att klara sig väl i samhället och för att kunna påverka sin vardag behövs ett ordförråd på ca 50 000 ord. All slags läsning är bra, men längre texter tränar tankarna. I Vanda läser vi för...

Läs mer

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040-1904614

Hetbackavägen 3

PL 8501

01100 Vantaa

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi ,
tfn 040-183 3410

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447

Skolsekreterare: Susanne Martin,
09 720 6711


facebook