Lunchtider

‍Skollunch 11.25 –11.50

Till skollunchen hör varm mat, 2 dl mjölk, 2 knäckebröd och sallad. Maten tillreds på Rajakylän koulu och hämtas till skolan

i värmelådor. Om eleven har specialdiet kontakta skolan.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 1904614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01100 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447

Skolsekreterare: Susanne Martin,
09 720 6711

facebook