Vår skola

Skolan grundades på privat initiativ 1874 och hette då Östersundom kapells folkskola. Sitt nuvarande namn fick skolan 1939. Skolans huvudbyggnad stod färdig hösten 1899. Skolan har en lång tradition att bygga vidare på. Zacharias Topelius var skolans direktionsordförande i 19 år och Hanna Hagbom var lärare i skolan i 25 år.

Västersundoms skola ligger i det östligaste hörnet av Vanda. Skolan har tre basgrupper inklusive förskolan. Årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6 jobbar som sammansatta klasser. Skolan har idag 73 elever. För tillfället har skolan 5 klasslärare, en speciallärare samt två timlärare.

Skolan fungerar i fyra olika byggnader. I huvudbyggnaden finns tre klassrum och skolbibliotek. I övre våningen finns personalrum samt kansli. Förskolan och elevvårdsutrymmena finns i tegelbyggnaden som är byggd 1953. Där jobbar också förskolan. Eftermiddagsvården, som håller till i huvudbyggnaden arrangeras i föreningen Hem och Skolas regi. Därtill finns ännu byggnaderna med två klassrum och slöjd- och gymnastiksal.

Studierna i finska inleds i årskurs två och studierna i engelska i årskurs fyra. För tillfället har skolan bl.a. en körklubb.

Eleverna i årskurserna 1-4 får verbala betyg i början av december och till vårens skolavslutning. Eleverna i årskurs 5-6 får sifferbetyg i början av december och vid skolavslutningen på våren. Före sportlovet ordnas utvärderingssamtal i vilket läraren, eleven och vårdnadshavarna deltar.

I undervisningen läggs särskild vikt vid basfärdigheter i modersmål och litteratur och i matematik.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 1904614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01100 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447

Skolsekreterare: Susanne Martin,
09 720 6711

facebook