Västis vänelever

‍Vänelever

  • Förskolan med åk 3-4
  • Åk 1 med åk 5
  • Åk 2 med åk 6

Program, bla. rastlek och högläsning

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 1904614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01100 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447

Skolsekreterare: Susanne Martin,
09 720 6711

facebook