Eftermiddagsverksamhet

Avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1-2 samt elever i övre årskurser som har ett beslut om särskilt stöd. Ansökan görs elektroniskt varje vår.

Eftermiddagsverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen kan leka, göra läxor samt delta i handledd verksamhet. Eftermiddagsverksamhet ordnas både inomhus och utomhus. Verksamheten ordnas varje skoldag i skolorna eller i närbelägna lokaler efter skoldagen. Eftermiddagsverksamheten erbjuds av privata serviceproducenter. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda trygg fritidsverksamhet och stöd för barnens växande samt förebygga utslagning.


Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 1904614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01100 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447

Skolsekreterare: Susanne Martin,
09 720 6711

facebook