Erityisruokavalioista ilmoittaminen

‍Vantaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa järjestetään ruokailu erityisruokavaliot huomioiden. Uutuutena tarjotaan päivittäin kana-, kala- tai muu korvaava ateria ruokailijoille, jotka eivät vakaumuksellisista syistä syö sian- tai naudanlihaa tai veriruokia. Vantaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarjotaan myös päivittäin ravitsevaa kasvisruokaa.

Jos ruokailija tarvitsee terveydellisistä syistä erityisruokavaliota, ruokailija tai huoltaja toimittaa erityisruokavaliolomakkeen ja lääkärintodistuksen koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitajalle tai päiväkodin johtajalle. Lääkärinlausuntoa ei edellytetä vähälaktoosisessa ja laktoosittomassa ruokavaliossa eikä kasvisruokavaliossa.

Erityisruokavaliolomake on saatavilla vantaa.fi-sivuilta. Lomakkeessa on lisätietoa terveysperusteisista erityisruokavalioista.

Vakaumukseen tai eettisyyteen perustuva ruokavalio ilmoitetaan syyslukukauden alussa kouluihin ja oppilaitoksiin oppilastietoilmoituksella, päiväkoteihin puolestaan erityisruokavaliolomakkeella.

Anmälan om specialdieter

I Vandas skolor och daghem ordnas måltiderna med beaktande av olika specialdieter. Som årets nyhet serveras dagligen en måltid tillredd av höna eller fisk eller annan ersättande måltid för de elever vars övertygelse gör att de inte äter svin- eller nötkött eller maträtter tillredda av blod. Vandaskolor och -läroanstalter serverar också dagligen närande vegetarisk mat.

Om en elev eller studerande av hälsoskäl behöver hålla någon specialdiet, ska den som äter måltiderna eller vårdnadshavaren lämna in blanketten över specialdiet och läkarintyg till skolans eller läroanstaltens hälsovårdare. För laktosfattig diet, laktosfri diet eller vegetarisk diet behövs inget läkarutlåtande.

Specialdietblanketten finns tillgänglig på vanda.fi-sidorna. På blanketten finns kompletterande information om specialdieter av hälsoskäl.

Diet som baseras på övertygelse eller etiska orsaker anmäls i början av höstterminen på blanketten för grunduppgifter.

Notification of special diet

Vantaa schools and educational institutions account for special diets. As a novelty, Vantaa schools and educational institutions daily offer a chicken or fish or other alternative dish for students who do not eat pork, beef or blood dishes due to conviction-based reasons. In addition, Vantaa schools and educational institutions offer nutritious vegetarian food on a daily basis.

If a schoolchild or student needs a special diet because of medical reasons, he/she or his/her guardian shall deliver the special diet form and medical certificate to the health nurse of the school or educational institution. No medical certificate is required for low-lactose, lactose-free and vegetarian diets.

The special diet form is available online at vantaa.fi (in Finnish). The form includes further information on health-based special diets.

Notification of a conviction- or ethics-based diet shall be entered in the student information notification at the beginning of the fall term.

  • Julkaistu: 10.08.2017

Vaskivuoren lukio

Virtatie 4

PL 2522

01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter instagram youtube