Network of Networks -verkosto

Varian strategista ja kansainvälistä kehittämistyötä toteutetaan Network of Networks -verkostossa, joka koostuu neljästä kansallisesta verkostosta: suomalainen FINN-NET-verkosto, hollantilainen the Dutch Alliance, Espanjan Baskimaan Hetel-verkosto, Skotlannin Colleges Partnership sekä Pohjois-Irlannin Further Education Colleges.

‍ FINN-NET – Network for European Cooperation tavoitteena:

● Kehittää ja vahvistaa osapuolten kumppanuutta siten, että yhteistyö tukee osapuolten strategisia, operatiivisia sekä pedagogisia tavoitteita.

● Kehittää oppilaitosten eri koulutusalojen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen ja asiantuntijaliikkuvuuden määrällinen ja laadullinen kehittäminen vastaamaan entistä paremmin työelämän asettamia vaatimuksia.

Verkoston hankkeen "Network of networks - International network of VET providers, a grass roots approach" tavoitteena on selkeyttää Network of Networks –verkoston rakennetta ja toimintaa. Hankkeessa on yhteensä 9 työryhmää, joista neljään Varia osallistuu.

1. Network building: Tavoitteena on kehittää verkostoa strategisesti. Tässä työryhmässä luodaan yleinen malli transnationaalisen verkoston toiminnalle sekä strategia ja toimintasuunnitelma Network of networks -verkostolle.

2. Capacity building: Tavoitteena on kerätä, jakaa ja testata verkoston sisällä hyviä käytäntöjä. Työryhmä on jakautunut neljään osaan, jotka tarkastelevat hyviä käytäntöjä EU välineistä ja aloitteista, EU skills viikosta, avaintaitojen oppimisen innovatiivisista tavoista ja työelämälähtöisestä ja digitaalisesta ammatillisesta kehittymisestä.

3. Policy development: Tavoitteena on osallistaa oppilaitosten johtoa verkoston toimintaan ja tiedottaa EU:n ammatillisen koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista. Tässä työryhmässä järjestetään kysely oppilaitosten johdolle, uutiskirjeitä, webinaareja ja projektin lopussa koulutuspolitiikkaan keskittyvä seminaari Brysselissä.

4. Reaching out: Tavoitteena on kehittää suomalaisen verkoston (Finn-Net) sisäistä organisoitumisesta sekä ottaa yhteyttä ja oppia muilta eurooppalaisilta verkostoilta.

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkoston tiedottamista, ja luodaan verkostolle muun muassa verkkosivut sekä visuaalinen ilme. Hanketta koordinoi the Dutch Alliance. Variasta hankkeeseen osallistuu kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi) ja osaamispalveluesimies Katja Wirenius (@vantaa.fi).

Hankekausi: 1.11.2019-31.10.2021

Rahoitus: Erasmus+ KA3

Lisätietoja: FINN-NET ja Network of Networks

Uutinen

Skotlannista Varialle uusi kumppani: New College Lanarkshire

Glasgown lähellä sijaitseva New College Lanarkshire on monialainen oppilaitos, jossa on opiskelee 20 000 opiskelijaa kuudella eri kampuksella. Oppilaitos tarjoaa vahvasti koulutusta myös erityisopiskelijoille sekä oppisopimuskoulutusta. Lista...

Lue Lisää

Uutinen

Erityisopetuksen hyviä käytäntöjä Baskimaasta

Kävimme tutustumassa Espanjan Baskimaan ammatilliseen erityisopetukseen ja kuulimme mielenkiintoisia esimerkkejä muun muassa projektitöistä. Opiskelijat tekivät moniammatillisena yhteistyönä, energiatehokasta liikuteltavaa minitaloa ja muita...

Lue Lisää