FinnVET in China

FinnVET in China on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto, joka toimii Opetushallituksen rahoittamana. Verkostoon kuuluu 20 suomalaista ammatillista oppilaitosta ja kuusi kiinalaista oppilaitosta.

Verkoston tavoitteet:

 • lisätä suomalaisten opiskelijoiden valmiuksia toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä sekä kotimaassa että ulkomailla
 • kehittää Suomen ja Kiinan ammattioppilaitosten välistä yhteistyötä tekniikan aloilla, hotelli-, matkailu- ja ravintola-aloilla sekä liiketalouden alalla
 • kehittää opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia sisältöjä ammatillisiin opintojaksoihin ja työssäoppimisjaksoihin sekä kansainvälisiä näyttöjä ja osaamisen tunnustamisjärjestelmiä maiden välillä
 • edistää asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuutta maiden välillä
 • kehittää ammatillista kilpailutoimintaa maiden välillä

Verkostotoiminnan tuloksia:

 • Työssäoppimisjaksojen mallinnus siten, että malli sopii molempien maiden koulutusjärjestelmään metalli- ja automaatioaloilla (SIPIVT – Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology) sekä kaupan-, matkailun- ja ravintolan aloilla (STFI – Suzhou Tourism & Finance Institute)
 • Kiina-Suomi -seminaarit molemmissa maissa
 • Asiantuntija- ja opiskelijavaihdot molempiin suuntiin kaikilla hankkeen koulutusaloilla. Asiantuntijavaihdoissa painopisteinä olivat opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyiden vertailu sekä opiskelijoiden työssäoppimisen tukeminen, ohjaaminen, neuvonta ja arviointi.
 • Opiskelijavaihdon painopisteenä oli työssäoppiminen.
 • Ammattitaitokilpailut automaatioalalla: The ChiNet – FiNet Skills Competition vuonna 2011. Kuusi joukkuetta Kiinasta ja kaksi Suomesta.
 • Kulttuurikoulutuspaketti
 • Yhteistyö Shanghai Electronic Industry Schoolin kanssa ja projektioppiminen

Lisätietoja verkoston sivuilta: http://www.chinetverkosto.fi/ ja https://finvet.fi/fi/chinet-verkosto sekä esityksestä.

FinnVET in China 2019-2020:

Suomessa on vuoteen 2018 asti toiminut kaksi Kiina-verkostoa, joilla on ollut pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Kiinassa. Nämä kaksi verkostoa yhdistyvät yhdeksi verkostoksi. Molempien hankkeiden hyviä käytäntöjä yhdistetään vertaamalla ja parantamalla. Hankkeessa toteutetaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia Kiinaan.

Hanketta koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)

Hankekausi: 1.3.2019-31.12.2020

Rahoitus: Opetushallitus