Parasta DigiOhjausta

‍Parasta DigiOhjausta -hanke on osa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevaa Parasta Palvelua - kehittämisohjelmaa. Hankkeessa tuetaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilökunnan yhteistyötä ja digipedagogista osaamista. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja opiskelijan ohjaamisen, seurannan ja arvioinnon tueksi.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankekausi on 1.1.2018-31.12.2019,
Projektia koordinoi Ammattiopisto Gradia

Toimijaverkosto:

KAO, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Redu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu, Luovi, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Samiedu, Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia, Oulun seudun ammattiopisto, OSAO, Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä Esedu, Tredu, Kouvolan seudun AO, KSAO, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, GRADIA, Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Raahen koulutuskuntayhtymä

‍Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Toimivien digiohjausmallien koonti, nykytilakuvaus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen uuden lainsäädännön näkökulmasta
  • Digipedagogisten ohjausprosessien ja -ratkaisujen palvelumuotoilu yhdessä koulutustenjärjestäjien ja työpaikkaohjaajien kanssa.
  • Digitaalisilla palveluilla, ratkaisuilla, toimintatavoilla ja malleilla tuetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Testataan keinoälyn tarjoamia mahdollisuuksia oppimisprofiilin kartoittamiseksi ja opiskelun ohjaamisen välineeksi.
  • Koulutetaan, perehdytetään ja vahvistetaan opetushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia uudenlaisten digitaalisten toimintatapojen, ratkaisujen ja työvälineiden käyttöön. Käytetään ohjaan.fi -sivustoa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa.
  • Digimentori-, tutor- ja luotsi-mallien kehittäminen ja käynnistäminen työpaikkaohjaajien ja yritysten tueksi.
  • Kerätään palautetietoa uusien digitaalisten mallien toimivuudesta
  • Luodaan varhaisen puuttumisen malli käyttöön ja tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja digiohjauksen keinoihin.
  • Jatkuva keskustelu ja vertaiskehittäminen reformia tukevien hankkeiden

L‍isätietoa:
Piia Kovalainen, hankevastaava
piia.kovalainen(at)vantaa.fi