Avoimet ammatilliset opinnot

Avoimet ammatilliset opinnot on valtakunnallinen yhteishanke, jonka tavoitteena on selvittää Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.aavo.fi) käyttöönoton edellytyksiä ja testata palvelua laajasti. Palvelua kehitetään yhteisten ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi avoimina opintoina. Tavoitteena ovat käyttöönottoa tukevat toimintamallit ja sujuvien siirtymien mahdollistaminen. Hanke käynnistyi 1.4.2018 ja jatkuu 31.7.2020 saakka.


Vantaan ammattiopisto Variassa (Varia) tehdään ja testataan 3-5 ammatillisen koulutuksen verkkokurssia hankkeen aikana. Lisäksi Varia toimii aktiivisesti hankeverkostossa yhdessä muiden oppilaitosten kanssa toimintaa kehittäen.


‍Avoimet ammatilliset opinnot on EU:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hanke. Hanketta koordinoi Turun kaupunki ja hankeverkostoon kuuluvat Vantaan ammattiopisto Varian lisäksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Riveria ja Salon seudun ammattiopisto.

Varian projektivastaava: Riina Pykäri 2019 (@eduvantaa.fi)

Anna Kepanen (@vantaa.fi) 2018


Kevät 2019

24.-25.4. AAVO - projektiryhmän kokous & kehittämisworkshop

13.3. AAO-projektitiimin kyselytunti

13.2.2019 Projektiryhmän etäkokous

7.2.2019 Aavo-palvelun käyttöönottomanuaalin läpikäyminen Varian johdon kanssa

30.1.2019 AAO ohjausryhmän ja projektiryhmän yhteinen kehittämispäivä

29.1.2019 AAO-hankkeen projektiryhmän kokous ja kehittämispäivä

17.1.2019 AAO-projektitiimin kyselytunti

16.1.2019 Varian tilannekatsaus

Syksy 2018

Joulukuu 2018

20.12.2018 Palaveri: Mitä tarkoittavat avoimet ammatilliset opinnot Variassa? Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharju (3)

17.12.2018 2. maksatuskauden (1.9.-31.12.2018) raportointi

17.12.2018 AAO-projektitiimin etäkokous

14.12.2018 AAO-hanke uuteen Thinking Portfolioon (kaupungin projektisalkku)

11.12.2018 AAO-palvelun kyselytunti: Skype-kokous kokemuskouluttajien kanssa


Marraskuu 2018

28.11.2018 AAO-hankkeen ohjausryhmän etäkokous

27.11. eRiverian esittely-webinaari

8.-9.11.2018 Hanketiimin kokous ja kehittämisworkshop Helsingissä

Lokakuu 2018

8.10.2018 Saavutettavuus-webinaari: Ilona IT: "Kehitysvammaliitton Tapio Haanperä perehdyttää meidät saavutettavuuteen. Sanna Juutinen Valtiovarainministeriöstä kertoo saavutettavuusdirektiivin aikatauluista ja Väestorekisterikeskuksen Jani Ruuskanen antaa vinkkejä miten saavutettaavuus huomioitu suomi.fi -sivustolla."

Koostetta webinaarin annista:


saavutettavuuden ulottuvuuksia ovat mm. selkeys, monimediaisuus, käyttäjäkokemus, ymmärrettävyys ja merkityksellinen sisältö
Lue lisää uutisesta

Syyskuu 2018

28.9.2018 Palaveri: Pajat ja Avoimet ammatilliset opinnot, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, Varia Hiekkaharjun toimipiste (2)

27.9. 2018 AAO-projektitiimin etäkokous

25.9.2018 AAO-palvelun kyselytunti: Skype-kokous kokemuskouluttajien kanssa

10.9.2018 1. maksatuskauden (1.4.2018 - 31.8.2018) raportointi

5.9.2018 Palaveri: Valmentava koulutus ja avoimet ammatilliset opinnot, Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharju (2)

Elokuu 2018

31.8.2018 Palaveri: Maahanmuuttajakoulutus ja avoimet ammatilliset opinnot, Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharju (3)

30.8.2018 klo 8:30-10:30 Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeen projektiryhmän kokous ja klo 10:30-15 projektiryhmän workshop, Original Sokos Hotel Helsinki.

29.8.2018 klo 10-15:45 Avoimet ammatilliset opinnot ja Taitava-hankkeen Workshop, Business College Helsinki.

27.8.2018 Palaveri: Mitä tarkoittavat avoimet ammatilliset opinnot Variassa? Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharju (3)

21.8.2018 Hankeverkoston webinaari: Osallitujatietojen kerääminen ESR-hankkeessa.

16.8.2018 Hankeverkoston webinaari: Työajanseurannat ja tilaisuuksien järjestäminen ESR-hankkeessa.

Kevät 2018

Toukokuu 2018

23.5. - 24.5.2018 Hankkeen koordinaattorien verkostokokous Variassa. Hiekkaharjun toimipiste, Kirjasto-kokoustila.

Huhtikuu 2018

19.4.2018 Hankkeen aloituskokous verkossa: Rahoittajan ohjeistus hankeoppilaitoksille