Saavutettavuus digitaalisissa sisällöissä

Saavutettavuuden tavoitteena on yhdenvertaisuus yhteiskunnassa. Verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niiden sisältöjen on oltava sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää. Saavutettavuus on niin tekninen kuin käytettävyyteen ja sisältöön liittyvä asia. Saavutettavuudessa huomioidaan mm. monimediaisuus, selkeys, ymmärrettävyys, käyttäjäkokemus ja sisällön merkityksellisyys. Saavutettavuus tulee huomioida myös verkko-opintojen toteuttamisessa. Variassa saavutettavuuden huomioimista on mietitty Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa. Hankkeessa osallistuttiin Ilona IT:n webinaariin saavutettavuudesta. Jatkossa näkökulma pidetään mukana kaikessa Varian verkko-opintojen suunnittelussa. Asian pohtiminen on vielä alussa, mutta opimme jatkuvasti lisää!

Saavutettavuudesta voit lukea lisää:

http://papunet.net/saavutettavuus​

https://saavutettava.fi​

http://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus

Koostetta webinaarin annista:

saavutettavuuden ulottuvuuksia ovat mm. selkeys, monimediaisuus, käyttäjäkokemus, ymmärrettävyys ja merkityksellinen sisältö

  • Julkaistu: 25.10.2018
  • Päivitetty: 23.11.2018