Ytoja joustavasti - Ruotsia hallissa ja verkossa

08.02.2021

Varian logistiikan perustutkinnossa on pilotoitu keväällä 2020 englannin tuntien osittaista yhdistämistä ammattitunteihin. Suunnitelmana oli, että jos käytäntö toimii ja koronatilanne sallii, niin lukuvuonna 2020-2021 ensimmäisen vuoden logistiikan kielten lähiopetustunnit järjestettäisiin integroidusti osana ammattitunteja. Tämä tarkoitti, että kielten sisällöissä edettäisiin ryhmälle yhtäläisen aikataulun mukaisesti: syksyllä englantia ja keväämmällä ruotsia.

Halusin kuitenkin mahdollistaa opiskelijoille myös joustavamman opintopolun. Siksi kerroin heille mahdollisuudesta ruotsin yhden osaamispisteen opintojakson nopeampaan suorittamiseen.

Ruotsin joustavaa opintopolkua tarkoittaa seuraavaa:

1) Ruotsin opintojakson loppukokeineen voi suorittaa itsLearning-oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti. Käytännössä opiskelija opiskelee ruotsia verkossa kotioloissa tai tulee pajaopetukseen, jolloin opettaja auttaa ja antaa koulun koneen käyttöön. Täysin verkossa opiskeleville opettaja antaa tehtävistä palautetta ja suuresta osasta tehtävistä kone antaa välittömän palautteen.

2) Ruotsin verkko-opintojakson sisällöt ovat samoja kuin lukujärjestyksen mukaisesti myöhemmin keväällä opiskelevilla. Samoja kielten sovelluksia ja harjoituksia käytetään sekä verkossa että lähi- tai etäopetuksessa. Näin ollen itsLearning-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää myös jälkeenpäin. Jos lähi- tai etäopetuksen opintoteemoista tulee poissaoloja, ne voi korvata myöhemmin verkossa.

Miten kävi? Kaksi opiskelijaa innostui syksyllä ruotsin nopeamman suorittamisen mahdollisuudesta, mutta itsenäisen aloittamisen kynnys oli korkea ja ruotsin opinnoille ei heillä tällä kertaa järjestynyt aikaa. Toisaalta jälleen keväällä alkanut etäopetus on saanut kymmenkunta muuta opiskelijaa tarttumaan tilaisuuteen opiskella ruotsia kotioloissa. Kuusi heistä on ruotsin jo itsLearningissa suorittanut. Opinnon suorittamista on varmasti tukenut se, että meillä on ryhmäkohtaiset viikoittaiset kokoontumiset verkossa ja olemme myös Whatsapissa yhteydessä. Lisäksi muutkin opinnot opiskellaan nyt verkossa ja opinnoista on viikoittaista seurantaa. Tämäkin tukee myös kielten verkko-opiskelua.

Jos Varian opiskelijana olet kiinnostunut joustavoittamaan omaa kielten oppimispolkuasi, kysy ruotsin opettajaltasi verkkokurssimahdollisuudesta. Sama ruotsin itsLearning-kurssi on kaikille Varian ruotsin opettajille käytössä ja yhteinen. Varian ruotsin verkkokurssin ylläpitäjänä myös minä voin auttaa, ota itse tai opettajasi kanssa yhteyttä!

Kirsi Koskinen