Mikä on OPA? Digitaalinen etenemisen seuranta Variassa

22.11.2019

Opiskelijahallinto ja lukkarit Studentassa, sähköpostia O365ssä, yhteistä työskentelyä Teamsissä, ajalla pysymistä intrassa, verkkomateriaaleja itsLearningissä... Digityövälineet ovat jo pitkään olleet osa opiskelijan ja opettajan arkea ja hyvät työvälineet myös helpottavat sitä.

Variassa on kokeiltu myös digitaalista ohjausta, palautteen antamista ja etenemisen seurantaa ns. OPA-välineillä. Kasvu ja terveys -tiimi onkin jo ottanut itsLearning-oppimisympäristön käyttöön myös ohjauksessa, palautteen antamisessa ja tutkinnon osien sisällä tapahtuvan etenemisen seuraamisessa. Uusimpana tulokkaana hyvien työvälineiden sarjassa on ketterä ja selkeä Workseed, jonka käyttöönotto käynnistyy todenteolla vuodenvaihteessa.

Mikä se OPA sitten on? Menetelmään ja ajatukseen voit tutustua vaikka osoitteessa 51.fi/digiopa2019

Workseedin käyttöönotto

Variassa koulutetaan joulukuussa 10 Workseedin pääkäyttäjää Varian eri tiimeistä. Pää-pääkäyttäjänä toimii "OPA-mentori", raksan opettaja Liisa Huittinen. Hankkeissa Workseediä pilotoineet opettajat jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan kollegoille. Digiasiantuntija Pekka Hirvonen, kehittäjäopettaja Piia Kovalainen ja verkkopedagogi Anna Kepanen ovat myös käytettävissä tiimien OPA-työn tueksi. OPA-välineiden käyttöönotosta Variassa vastaa osaamispalvelupäällikkö Anne Raasakka.

Jatkossa mukaan OPA-kehittämiseen otetaan niin digimentorit kuin pedagogiset kehittäjäopettajat, ja tietysti vähitellen kaikki Varian tiimit, opettajat ja opiskelijat.

(Anna Kepanen)