VALMA - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

VALMA - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

VALMA-koulutus sopii sinulle, mikäli

olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen tai olet suorittanut vastaavat opinnot ja haluat ammatilliseen koulutukseen, mutta

 • haluat vielä miettiä, mikä olisi sinulle sopiva ala
 • haluat korottaa perusopetuksen joitain arvosanoja (katso tarkemmin kohdasta Koulutuksen sisältö)
 • suomen kielen taitosi on vähintään tasoa A2 tai
 • sinulla on jo opiskelupaikka, mutta opintosi uhkaavat keskeytyä, koska et koe olevasi oikealla alalla.

Huom. Et voi hakea VALMA-koulutukseen, jos sinulla on jo aiemmin suoritettu tutkinto.


Hakeminen, opiskelijavalinta ja opiskelun aloitus

 • Opiskelijoiksi valitaan ensisijaisesti ilman toisen asteen tutkintoa olevia perusopetuksen päättäneitä nuoria, joiden tavoitteena on ammatillisen tutkinnon suorittaminen.

 • Suomen kielen taidon vaatimus on vähintään tasoa A2 kaikilla kielen osa-alueilla. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, toimita kopio kielitaitoasi kuvaavasta todistuksesta osoitteeseen: Vantaan ammattiopisto Varia, Opintotoimisto/VALMA, PL 4512, 01030 VANTAAN KAUPUNKI.

 • Mikäli tasavertaisia valintaperusteiden edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin jäljellä olevia opiskelupaikkoja, arvotaan paikat näiden hakijoiden kesken.

 • Opiskelun voi aloittaa tarvittaessa kesken lukuvuottakin, jos ryhmässä on tilaa ja koulutus on sinulle tarkoituksenmukainen. Jos suunnittelet aloittavasi opiskelun kesken lukuvuotta, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Eija Syrjälään, p. 040 773 0116, eija.syrjala@eduvantaa.fi


Koulutuksen sisältö

VALMA kestää kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. VALMAan voit kuitenkin osallistua myös lyhyemmän ajan.

VALMAssa saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea

 • Opettaja ja muu henkilökunta auttavat sinua oman opiskelusuunnitelman laatimisessa ja omien tavoitteiden asettamisessa.
 • Pääset tutustumaan monipuolisesti työelämään ja eri ammatteihin sekä opiskelumahdollisuuksiin ammatillisessa koulutuksessa.
 • Voit myös kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta.
 • Opit ammatillisessa koulutuksessa ja arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • VALMAssa voit korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja äidinkielessä / S2, englannissa, ruotsissa, matematiikassa, yhteiskuntaopissa, terveystiedossa, fysiikassa, kemiassa ja liikunnassa.

Kesken VALMA-koulutuksen on mahdollista siirtyä ammatilliseen koulutukseen, jos opiskeluryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet aloittaa tutkintoon johtava koulutus. Pääsykoe tulee suorittaa hyväksytysti niillä aloilla, joihin se muutoinkin yhteishaussa järjestetään.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta, mutta oppimateriaalit ja koulumatkat opiskelija maksaa itse.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Syrjälä, p. 040 773 0116, eija.syrjala@eduvantaa.fi

Maahanmuuttajille suunnattu VALMA-koulutus

Tutustu tarkemmin maahanmuuttajille suunnattuun VALMA-koulutukseen tästä.

Voit opiskella Valmassa Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, Vantaa.

facebook twitter instagram youtube