VALMA maahanmuuttajille

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA maahanmuuttajille

Voit opiskella Valmassa Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


Voit tutustua muihin jatkuvassa haussa oleviin maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiimme tästä.

Mikä on VALMA?

VALMA-koulutuksessa pääset tutustumaan ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin ja parantamaan opiskeluvalmiuksiasi. Koulutuksen aikana voit kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan työpaikkoihin ja osallistutaan työelämäjaksoille.

Maahanmuuttajille suunnatussa VALMA-koulutuksessa opiskellaan ja vahvistetaan erityisesti suomen kielen taitoa.

Koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Saat opiskelujen aikana henkilökohtaista ohjausta ja tukea opiskelusuunnitelman tekemisessä ja omien tavoitteiden asettamisessa. Kesken VALMA-koulutuksen on mahdollista siirtyä ammatilliseen koulutukseen, jos opiskeluryhmässä on tilaa ja sinulla on valmiudet aloittaa tutkintoon johtava koulutus.

Tavoitteet

VALMAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan ja suomen kielen taitoaan sekä selkeyttää ammatinvalintaansa.

Opiskelu Valmassa

VALMAssa opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Opiskelu on päätoimista. Saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea seuraavissa asioissa:

  • Opettaja ja muu henkilökunta auttavat sinua oman opiskelusuunnitelman laatimisessa ja omien tavoitteiden asettamisessa.
  • Pääset tutustumaan monipuolisesti työelämään ja eri ammatteihin sekä opiskelumahdollisuuksiin ammatillisessa koulutuksessa.
  • Voit myös kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta.
  • Opit ammatillisessa koulutuksessa ja arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.


Voit hakea VALMAan, jos

  • tähtäät ammatilliseen koulutukseen
  • olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen
  • eikä sinulla ole aiemmin suoritettua tutkintoa
  • sinulla on A2 -tason suomen kielen taito kaikilla kielen osa-alueilla.

Kielitodistus

Suomen kielen taidon vaatimus on vähintään tasoa A2 kaikilla kielen osa-alueilla. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, toimita kopio kielitaitoasi kuvaavasta todistuksesta Variaan hakuaikana 19.5.-21.7.2020. Todistuskopion on oltava perillä Variassa viimeistään 21.7.2020.Todistuskopio toimitetaan osoitteeseen: Vantaan ammattiopisto Varia, Opintotoimisto/VALMA, PL 4512, 01030 VANTAAN KAUPUNKI.

Todistus voi olla joku seuraavista:

• Kotoutumiskoulutuksen tai Testipisteen todistus kielitaidosta. Ei saa olla yli vuotta vanhempi. Kaikki neljä osa-aluetta on oltava vähintään tasoa A2.

• Toisen oppilaitoksen todistus kielitaidosta. Ei saa olla yli vuotta vanhempi. Kaikki neljä osa-aluetta on oltava vähintään tasoa A2.

Huom! Jos olet suorittanut suomenkielisen perusopetuksen, sinun ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta kielitaidosta. Perusopetuksen todistus tarkistetaan opiskelun alkaessa.

‍Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta, mutta oppimateriaalit ja koulumatkat opiskelija maksaa itse. Opiskeluun on mahdollista saada opintotukea. Kysy TE-toimistosta mahdollisuutta saada muuta tukea.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Doinita Negruti, puh. 040 198 4813, doinita.negruti@eduvantaa.fi

facebook twitter instagram youtube