Kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala – Perustutkinnon osia suomen kielen lisätuella

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä (Tennistie 1, Vantaa).


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom. Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.


Kenelle

 • Äidinkielesi on muu kuin suomi.
 • Pystyt opiskelemaan suomen kielellä.
 • Sinulla on vahva kiinnostus alaa kohtaan.
 • Sinulla on hyvä fyysinen terveys.

Toteutus

Tulevien opintojen kesto:

25.10.2021–30.9.2022

10.1.2022–14.10.2022

14.3.2022–27.1.2023

15.8.2022–28.4.2023

Koulutus on pääsääntöisesti päiväopiskelua maanantaista perjantaihin. Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti. Opiskelu tapahtuu koulussa, verkossa ja työpaikalla.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen 25.10.2021–30.9.2022 kutsutaan haastatteluun viikolle 40/2021.

Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla. (Tarkista myös roskaposti!)

Opiskelijoiden valintatilaisuuteen kuuluu haastattelu ja kirjallinen tehtävä. Haastattelulla ja kirjallisella tehtävällä kartoitetaan hakijan suomen kielen osaamista ja muita opiskeluvalmiuksia.

Valinnoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Koulutukseen 10.1.2022–14.10.2022 kutsutaan haastatteluun viikolle 48/2021.

Koulutukseen 14.3.2022–27.1.2023 kutsutaan haastatteluun viikolle 6/2022.

Koulutukseen 15.8.2022–28.4.2023 kutsutaan haastatteluun viikolle 22/2022.

Kuvaus alasta, ammatista ja työtehtävistä

Toimitila- ja kodinhuoltajakoulutuksessa opiskelija voi opiskella joko toimitilahuoltajaksi tai kodinhuoltajaksi.

Toimitilahuoltaja tekee ylläpitosiivoustehtäviä. Toimitilahuoltajan tehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevat työkohteen mukaan.

Toimitilanhuoltaja voi työllistyä:

 • oppilaitoksissa
 • päiväkodeissa
 • toimistoissa
 • hotelleissa
 • sairaaloissa
 • terveyskeskuksissa
 • uimahalleissa
 • kylpylöissä
 • tehtaissa
 • kauppakeskuksissa

Kodinhuoltaja siivoaa asiakkaan kodissa ja avustaa asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailussa, pukeutumisessa, peseytymisessä, ulkoilemisessa ja erilaisissa asiointitehtävissä.

Kodinhuoltaja voi työllistyä:

 • asiakkaiden kodeissa
 • siivous- ja tekstiilien huoltotehtäviä
 • palvelukodeissa
 • kodinomaisissa laitoksissa

Koulutuksen sisältö

Opiskelun sisältö ja laajuus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Opiskelija voi opiskella joko kodinhuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi erilaisiin siivousalan työtehtäviin. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa seuraavia tutkinnon osia ja opintoja:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden tuottaminen (15 osaamispistettä)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (30 osaamispistettä) tai Kotisiivouspalvelujen tuottaminen (30 osaamispistettä)
 • Valinnaisia tutkinnon osia ovat esimerkiksi Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen tai Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
 • S2-opinnot (3–9 osaamispistettä): Varian valinnaiset suomen kielen opinnot (suomen kielen perusteiden kertausta ja ammattikielen opettelua)

Hätäensiapu

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA): suomen kieltä, digitaitoja, opiskelutaitoja, yhteiskunta- ja työelämäosaamista, matemaattisia taitoja.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen, työharjoittelu.

Opiskelun sisältö ja laajuus suunnitellaan sen mukaan, kuinka paljon opiskelijalla on aiempaa osaamista.

Maksut

Opiskelu ja ruokailu ovat koulussa ilmaisia. Opiskelijat ostavat itse oppikirjan, muistiinpanovälineet ja työkengät.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

 • Mennä töihin.
 • Opiskella lisää tutkinnon osia tai perustutkinto.
 • Opiskella oppisopimuksella.

Jatkomahdollisuudet katsotaan henkilökohtaisesti. Opiskelijan opiskeluvalmiudet ja kielitaito, mutta myös koulutustarjonta ja työllisyystilanne, vaikuttavat jatkomahdollisuuksiin.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja, Doinita Negruti, p. 040-198 4813, doinita.negruti@eduvantaa.fi

Päivitetty 20.9.2021 / JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube