Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto – Perustutkinnon tutkinnon osia suomen kielen lisätuella

Tieto-ja viestintätekniikkaa voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, Vantaa


HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Kenelle

Äidinkielesi on muu kuin suomi

Pystyt opiskelemaan suomen kielellä

Sinulla on vahva kiinnostus alaa kohtaan

Sinulla on jonkin verran kokemusta tietokoneen käytöstä

Toteutus

Koulutuksen kesto: 16.8 2021 - 10.6.2022

Paikka: Myyrmäen toimipiste Ojahaantie 5, 1600 Vantaa

Koulutus on pääsääntöisesti päiväopiskeluna ma-pe. Työelämäjaksoilla noudatetaan työpaikan työaikaa. Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti. Opiskelu tapahtuu koulussa, verkossa ja työpaikalla.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika 15.3–15.5.2021. Hakijat kutsutaan haastatteluun viikolle 21.

Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla. Tarkista myös roskaposti!

Opiskelijoiden valintatilaisuuteen kuuluu haastattelu ja tehtävä tietokoneluokassa, jolla kartoitetaan hakijan perus IT taitojen lisäksi suomen kielen osaamista ja muita opiskeluvalmiuksia.

Valinnoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Kuvaus alasta, ammatista ja työtehtävistä

Työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Voit työskennellä erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksessä kuten palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä ja toimia myös alan yrittäjänä.

Työtehtäviä, joissa perustutkinnon suorittanut voi toimia:

 • Elektroniikka-asentaja

Osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä.

 • Hyvinvointiteknologia-asentaja

Osaa asentaa turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä ja varmistaa laitteiden turvallisen käytön ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä.

 • Tietoverkkoasentaja

Osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit, huomioi tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tekee tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

 • IT-tukihenkilö

Auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

 • Ohjelmistokehittäjä

Osaa ohjelmoida, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa seuraavat tutkinnon osat ja opinnot:

 • Tieto – ja viestintätekniikan perustehtävät- pakollinen tutkinto osa 25 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 15 osp
 • S2 opinnot 9 osp

Työpaikalla tapahtuva oppiminen, työharjoittelu.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (suomen kieli, digitaidot, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Opiskelun sisältö ja laajuus suunnitellaan sen mukaan, kuinka paljon sinulla on aiempaa osaamista.

Kustannukset

Opiskelu sekä ruokailu on koulussa ilmaista, mutta opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

 • Mennä töihin.
 • Opiskella lisää tutkinnon osia tai perustutkinto.
 • Opiskella oppisopimuksella.

Jatkomahdollisuudet kartoitetaan henkilökohtaisesti ja niihin vaikuttaa opiskeluvalmiudet, kielitaitoa, koulutustarjonta ja työllisyystilanne.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja:
Doinita Negruti
puh. 040 198 4813
doinita.negruti@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube