Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia, hoiva-avustaja

Hoiva-avustajaksi voit opiskella joko Koivukylän (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa) toimipisteessä.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Koulutus on tarkoitettu hoiva-alasta kiinnostuneille, jotka haluavat työllistyä ihmisläheisiin avustaviin tehtäviin vanhuspalveluissa. Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden perustarpeista ja avustaa esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa, ulkoilussa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Hoiva-avustaja ei työskentele yksin työvuorossa eikä hän ole vastuussa lääkehoidosta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp.

Opinnoissa on esimerkiksi ohjaamista ja avustamista päivittäisissä toiminnoissa, elintoimintojen tarkkailua sekä erilaisten toiminnallisten tuokioiden harjoittelemista.


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin voit tutustua tästä.

Työllistyminen

Hoiva-avustajat voivat työskennellä vanhusten hoito- ja huolenpitotyössä esimerkiksi vanhusten asumispalveluissa.

Opiskelukustannukset

Opiskelija maksaa itse opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Koulutuksen suorittaminen antaa hyvän pohjan suorittaa myöhemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitajakoulutus). Hoiva-avustajakoulutus lyhentää lähihoitajakoulutuksen opintoja.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hoiva-avustajan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa haku-ajan ollessa käynnissä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, 050 3045707 leena.kemppi@vantaa.fi

päivitetty 29.9.2021 / PP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube