Palveluosaamisen perustaidot, asiakaspalvelu ammatissa, maahanmuuttajille

Palveluosaamisen perustaidot, asiakaspalvelu ammatissa (15 osp)

Opiskelu sisältää

 • asiakaspalvelun teoriaa ja käytännön harjoituksia
 • asiakaspalveluun liittyvät maksutapahtumat
 • omien asiakaspalvelutaitojen kehittämistä
 • asiakaspalveluun liittyvää suomen kieltä
 • myyntityön perusteita
 • yritystoiminnan perusteita
 • ensiapu (ea1)
 • opiskelutaitoja
 • suomalaisia työelämätaitoja
 • työpaikalla tapahtuvaa työharjoittelua

Palveluosaaminen antaa perustaitoja kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelua. Nämä opinnot voidaan liittää osaksi ammatillista perustutkintoa.

Koulutuskustannukset

Koulutus on ilmaista, mutta opiskelijalle saattaa tulla kustannuksia kirjoista, työvaatteista yms.

Mahdolliset jatkopolut

 • saat ohjeita jatko-opiskelupaikan etsimisessä
 • saat ohjeita oppisopimuskoulutuksesta
 • voit hakea työpaikkaa


Lisätietoja

Hanna Kontio, 050 304 3860, hanna.kontio@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube