Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysala - Perustutkinnon osia suomen kielen lisätuella

Hoiva-avustajaksi opiskellaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 VantaaHAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Kenelle

Äidinkielesi on muu kuin suomi

Pystyt opiskelemaan suomen kielellä

Olet kiinnostunut hoiva-alasta

Haluat tehdä töitä vanhusten parissa

Toteutus

Koulutuksen kesto: 16.8.2021–17.12.2022

Koulutuspaikka: Koivukylän toimipiste Talvikkitie 119, 01360 Vantaa

Koulutus on pääsääntöisesti päiväopiskeluna maanantai- perjantai. Työelämäjaksoilla noudatetaan työpaikan työaikaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika 15.3–15.5.2021. Hakijat kutsutaan haastatteluun viikoille 20 ja 21

Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla. Tarkista myös roskaposti!

Opiskelijoiden valintatilaisuuteen kuuluu haastattelu ja kirjallinen tehtävä, jolla kartoitetaan hakijan suomen kielen osaamista ja muita opiskeluvalmiuksia.

Valinnoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Kuvaus alasta, ammatista ja työtehtävistä

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä. Hoiva-avustajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua ja työssäoppimista hoiva-alan työpaikoissa noin 15 viikkoa. Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
  • S2 opinnot 9 osp

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (suomen kieli, digitaidot, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Kustannukset

Opiskelu ja ruokailu koulussa on ilmaista. Opiskelijat maksavat itse oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

  • Mennä töihin.
  • Jatkaa opiskelua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (kielitaitotaso B)

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hoiva-avustajan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Doinita Negruti, puh. 040 198 4813, doinita.negruti@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube