Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

YHTEISHAKU OPINTOPOLUSSA 18.2.2020 - 10.3.2020


Kenelle:

Alalle aikoville ja alalla jo toimiville

Toteutus:

Koulutus alkaa 23.3.2020 (jatkuvan haun osalta)

Koulutus kestää noin 3 vuotta ja on päiväopiskelua.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma).

Hakeminen ja opiskelijavalinta:

Hakuaika jatkuvassa haussa on 10. - 29.2.2020. Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen.

Kielitaitovaatimus on B1.

Kielikoe jatkuvassa haussa on 6.3.2020. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30 ja koe on klo 9. Kokeeseen kutsutaan osallistujat sähköpostilla.

Haastattelut jatkuvassa haussa on 10.-11.3.2020. Hakijat kutsutaan sähköpostilla. Pääsy- /soveltuvuustestin osa-alueita ovat haastattelu, matematiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, mahdollinen ajonäyte sekä tarvittaessa kielikoe.

Logistiikan alan koulutukset ovat SORA-lainsäädännön piirissä eli määrätyt terveysvaatimukset ovat ajokorttilainsäädännön ja SORA-lain mukaan voimassa.Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisalalla:

  • insuliinihoitoinen diabetesepilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudet
  • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Tutustu tarkemmin alan terveydellisiin vaatimuksiin.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen. Työssä korostuvat tehokkuus, turvallisuus ja hyvä asiakaspalvelu. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa. Kuljettajalta vaaditaan hyvää liikennekäyttäytymistä sekä palvelualttiutta erilaisissa asiakastilanteissa. Kuljetusalan ammattilaiset sijoittuvat kuljetusliikkeiden, liikenteen, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palvelukseen.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kuljetusalan monipuolisissa tehtävissä. Koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä työkoneilla ja ajoneuvoilla, niiden korjaus- ja huoltotehtäviä sekä lastaus- ja kuljetustoimintaa. Koulutuksen aikana suoritetaan erilaisia alan lyhytkoulutuksia, kuten BCE-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinto, tieturva-, työturva-, ja ensiapukortti (EA1).

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Yhteishaussa logistiikan perustutkintoon hakenut opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käytävien keskusteluiden perusteella (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Jos koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa, opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa heti opintojen alkaessa.

Opiskelukustannukset

Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelijalle maksettavaksi jää kustannuksia noin 1000 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja työvaatetuksensa. Alan tutkinnoista syntyvät viranomaismaksut opiskelija kustantaa itse.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kuljetusalan ammattitutkinto on suunnattu vähintään B-ajokortin jo suorittaneelle, alan työkokemusta omaaville ja/tai alan toisen tutkinnon suorittaneelle.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube