Tavaran keräily ja pakkaaminen -tutkinnon osa

Tavaran keräily ja pakkaaminen- tutkinnon osa (logistiikan perustutkintoon kuuluva tutkinnon osa)

Tavaran keräily ja pakkaaminen -tutkinnon osaa opiskellaan Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Varastoalalle tarvitaan osaajia ja me Variassa koulutamme opiskelijoita logistiikka-alan yritysten henkilöstön kehittämistarpeisiin ja vastaamme yritysten kysyntään kouluttamalla varastoalan ammattilaisista.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu varastoalasta kiinnostuneille, jotka tarvitsevat osaamiseensa vahvistusta työllistyäkseen alalle. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan.

Toteutus

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuksen kesto on noin 2 kuukautta.

Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan työpaikoissa.

Koulutus sisältää lähiopiskelua noin viikon ja ohjattua työskentelyä näyttöön asti, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa aidossa varastotyöympäristössä hänen työpaikallaan.

Jokaiselle opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla koko opiskelun ajan. Vastuukouluttaja ohjaa ja seuraa tarvittaessa opiskelijaa myös työpaikalla.Tavoitteena on, että opiskelija oppii asiat hänelle helpommalla tavalla tekemällä tavaran keräilyä ja pakkaamista, jonka jälkeen hän työllistyy nopeasti varastoalalle.

Lähiopiskelu järjestetään osoitteessa: Vantaan ammattiopisto Varia, Rälssitie 13A, 01530 Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku.

Kielitaitovaatimus B1.

Hakijoihin ollaan yhteydessä soittamalla.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa tavaran keräily ja pakkaaminen -tutkinnon osa.

Tämä on paikallisesti tarjottava valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Tutkinnon osa ei vaadi edeltävää osaamista.

Varastoalalla tehdään työtä monilla toimialoilla, joissa on toimialakohtaisia erityispiirteitä, vaikka tietty perusprosessi on samankaltainen. Tässä tutkinnon osassa keskitytään normaalin toimialariippumattoman prosessin sijasta yleisimpiin ja alueellisesti tärkeimpiin tavaran keräilyyn ja pakkaamiseen liittyviin työprosesseihin. Erityispiirteitä käsitellään mm. hyllyturvallisuuteen, erilaisten tavaran keräilyyn liittyvien menetelmien tarkasteluun, pakkausmerkintöjen, sekä tavaran keräilyssä ja pakkaamisessa liittyvien säätelevien lakien, asetusten, ohjeiden sekä tuotevaatimusten osaamisen näkökulmasta. Työturvallisuus on tuotu esille jokaisessa työprosessissa.

Opetuksen tavoitteena on saavuttaa sellainen osaaminen tavaran keräilystä ja pakkaamisesta, mikä helpottaa työllistymistä logistiikka-alan yrityksiin ja mikä laajentaa tutkinnon suorittajan perusosaamista.

Koulutuksen keskeisimmät sisällöt ovat:

- Keräilymenetelmät ja tekniikat

- Keräilyreitit

- Osoitejärjestelmä

- Keräilyn apuvälineet

- Pakkaus-, osoite ja varoitusmerkinnät

- Hyllykalusto

- Kuljetusalustat

- Pakkaaminen, pakkaukset ja moduulimitoitusjärjestelmä

- Pakkausmateriaalit ja niiden oikeaoppinen kierrättäminen

- Työturvallisuus

- Hyvä ergonomia tavaran keräilyssä ja pakkaamisessa

Lisäksi opiskelija suorittaa hygieniapassin.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: opettaja Mika Palm, 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube