Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja


Toimiala

Varastonhoitajat sijoittuvat kuljetusliikkeiden, liikenteen, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palvelukseen. Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia varastointialan monipuolisissa tehtävissä.

Koulutus kestää päätoimisena opiskeluna opiskelijan iästä ja aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1 - 2,5 vuotta. Monimuoto-opiskeluna toteutettu koulutus soveltuu myös alalla jo työskenteleville.

Tavoitteet

Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia varastoalan monipuolisissa tehtävissä. Varastonhoitajalta vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta sekä palvelualttiutta erilaisissa asiakastilanteissa.

Koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä trukeilla ja työkoneilla, keräilyä ja pakkausta sekä inventointia ja tavaran vastaanottamista. Koulutuksen aikana suoritetaan erilaisia alan lyhytkoulutuksia, kuten hygieniapassi, tulityö-, työturva-, ja ensiapukortti (EA1) sekä yleinen ADR-tiedostava koulutus.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolun kautta ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Yhteishaussa hakevat valitsevat suuntautumisvaihtoehdon (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käytävien keskusteluiden perusteella (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Jatkuvan haun kautta valittu opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon heti opintojen alussa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Pääsykoe jatkuvassa haussa hakeville

Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan pääsy-/soveltuvuustestiin. Testin osa-alueita ovat haastattelu, matematiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, mahdollinen ajonäyte sekä tarvittaessa kielikoe.

Soveltuvuus- ja kielitestin perusteella hakija voidaan valita koulutukseen ja ohjata opiskeluvalmiuksia parantaviin opintoihin, OPVA-opintoihin. OPVAan sisältyy varastoalan opintojen lisäksi mm. suomen kieltä, matematiikkaa ja tietotekniikkaa. OPVA-opinnot kestävät noin kuusi kuukautta.

Opiskelukustannukset

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja opiskelutarvikkeensa (noin 200 euroa). Suojavaatetuksen ja turvakengät saa lainaksi oppilaitoksesta.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastopalvelujen osaamisala on monimuotokoulutusta työn ohessa. Koulutus on suunnattu alalla työskenteleville, vastuullisia tehtäviä tavoitteleville. Koulutus antaa valmiuksia myös työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

‍‍Varastonhoitajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube