Lähihoitaja - oletko jo valmistunut tai perusopinnot suorittanut - hae osaamisalalle

Jos olet suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi, hae osaamisalalle!

Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Jos olet suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi

Toteutus

Voit päästä aloittamaan jo vaikka heti. Tiedustele asiaa oppilaitoksesta: opinto-ohjaaja Leena Kemppi, leena.kemppi@vantaa.fi, puh. 050 3045707.

Koulutuksen kesto on noin vuosi.

Osaamisalaopintojemme kokonaisuudet alkavat maanantaina 4.4. ja kestävät noin vuoden. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan toteutustavan joko monimuoto-opinnoista, työvaltaisista opinnoista tai päiväopinnoista.

Iltaopintoina, etä- ja verkkototeutuksena toteutetaan lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan osaamisalaopinnot. Lähiopetusillat klo 17-21 keväällä 2022 ovat


  • ti 5.4.
  • ti 12.4
  • ma 25.4
  • ti 10.5
  • ma 23.5.

Muutoin opetus/opiskelu tapahtuu etäopiskeluna tai itsenäisenä työskentelynä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Toinen tutkinnon osa alkaa elokuussa ja sen teoriaopinnot kestävät noin 10 viikkoa.

Osaamisalaopintojemme kokonaisuudet alkavat maanantaina 4.4. ja kestävät noin vuoden. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan toteutustavan joko monimuoto-opinnoista, työvaltaisista opinnoista tai päiväopinnoista.

Iltaopintoina, etä- ja verkkototeutuksena toteutetaan lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan osaamisalaopinnot. Ensimmäisellä viikolla lähiopetusta on iltaisin klo 17-20.30 tiistaista torstaihin 5.-7.4. Tämän jälkeen lähiopetusta on noin kerran viikossa. Muutoin opetus/opiskelu tapahtuu etäopiskeluna tai itsenäisenä työskentelynä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tarkat lähiopetuspäivät julkaistaan tässä 16.3. Toinen tutkinnon osa alkaa elokuussa ja sen teoriaopinnot kestävät noin 10 viikkoa.

Muut osaamisalaopintojemme kokonaisuudet alkavat maanantaina 4.4. päiväopintoina ja kestävät noin vuoden. Tarjolla on sairaanhoidon ja huolenpidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot. Myös lasten- ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan voi suorittaa päiväopintoina. Työvaltaisina opintoina (teoriaopetusta ma tai ma-ti klo 8-16 välisenä aikana) on mahdollista suorittaa vammaistyön osaamisalaopinnot.

Paikka: Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Voit hakea seuraaville osaamisaloille

• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

• Vammaistyön osaamisala (työvaltainen opiskelu, 1 - 2 teoriapäivää/viikko, muut päivät työpaikalla)

• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Osaamisalat

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita/potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä. Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Työllistyminen

Työpaikkoja on mm. päivähoidossa ja perusterveydenhuollossa, esim. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, ritva.vaisanen@vantaa.fi, puh. 040 5210364:

• Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

• Vammaistyön osaamisala (työvaltainen toteutus)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube