Lähihoitaja - oletko jo valmistunut tai perusopinnot suorittanut - hae osaamisalalle

Jos olet suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi, hae osaamisalalle!

Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Kenelle

Jos olet suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi

Toteutus

Voit päästä aloittamaan jo vaikka heti. Tiedustele asiaa oppilaitoksesta: opinto-ohjaaja Leena Kemppi, leena.kemppi@vantaa.fi, puh. 050 3045707.

Koulutuksen kesto on noin vuosi.

Opinnot voi suorittaa myös iltaopintoina työn ohessa.

Kaikki osaamisalaopintojemme kokonaisuudet alkavat maanantaina 25.10. ja kestävät noin vuoden. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan toteutustavan joko iltaopinnoista, työvaltaisista opinnoista tai päiväopinnoista.

Iltaopintoina toteutetaan lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sekä ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot. Kyseisissä opinnoissa lähiopetuksen tunnit pidetään ma-to klo 17-21 välisenä aikana, lähi- ja etäopetuksena. Työvaltaisina opintoina (teoriaopetusta ma tai ma-ti klo 8-16 välisenä aikana) on mahdollista suorittaa vammaistyön osaamisalaopinnot.

Paikka: Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Voit hakea seuraaville osaamisaloille

  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala (työvaltainen opiskelu, 1 - 2 teoriapäivää/viikko, muut päivät työpaikalla)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Osaamisalat


‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita/potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä. Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Työllistyminen

Työpaikkoja on mm. päivähoidossa ja perusterveydenhuollossa, esim. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

‍Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, leena.kemppi@eduvantaa.fi, puh. 050 3045707:

• Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, myös iltaopintoina (ma-to klo 17-21, yleensä yksi päivä etäopintoina /vk)

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, ritva.vaisanen@vantaa.fi, puh. 050 5210364:

• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

• Vammaistyön osaamisala (työvaltainen toteutus)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube