Lähihoitaja - oletko jo valmistunut tai perusopinnot suorittanut - hae osaamisalalle

Jos olet suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi, hae osaamisalalle!

Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Jos haluat hakea lasten ja nuorten osaamisalalle, niin hakulomake ja muut tiedot löytyvät vähän alempaa tältä sivulta


Voit päästä aloittamaan jo vaikka heti. Tiedustele asiaa oppilaitoksesta: opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, ritva.vaisanen@vantaa.fi, puh. 040 5210364

Voit hakea seuraaville osaamisaloille

  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala (työvaltainen opiskelu, 1 - 2 teoriapäivää/viikko, muut päivät työpaikalla)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Paikka: Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, Vantaa.

Osaamisalat

‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.


HAE TÄSTÄ LASTEN JA NUORTEN KASVATUKSEN JA HOIDON OSAAMISALALLEKenelle

Haku on valmiille lähihoitajille tai jo sosiaali- ja terveysalan perusopinnot suorittaneille

Toteutus

Opinnot alkavat ma 19.10. klo 17. Opinnot ovat iltaisin 3-4 kertaa viikossa klo 17-20.45.

HUOM! Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti päivisin. Ensimmäinen työpaikalla tapahtuva oppimisjakso alkaa tammikuussa 2021.

Opintojen kesto määräytyy aikaisemman osaamisen ja pohjakoulutuksen sekä työkokemuksen perusteella. Arviolta n. 1-1,5 vuotta.

Teoriaopinnot ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena ja Itslearning-oppimisympäristössä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Ryhmään on jatkuva haku. Opiskelijavalinta toteutetaan haastattelujen perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostilla. Sovimme haastatteluajan hakijoiden henkilökohtaisen aikataulun mukaan.

Kielitaitotaso on B2.1.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Lisätietoja:

opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita/potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä. Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Työllistyminen

Työpaikkoja on mm. päivähoidossa ja perusterveydenhuollossa, esim. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

‍Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, ritva.vaisanen@vantaa.fi, puh. 040 5210364

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube