Turvallisuusvalvoja

‍Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja


Turvallisuusvalvojaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


Haku Yhteishaussa Opintopolussa ajalla 23.2.- 23.3.2021 (tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Haussa on myös yo-paikkoja.)

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on pystyttävä toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä. Hänen on kyettävä suvaitsevaiseen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Turvallisuusalan tehtävissä toimiminen vaatii nuhteetonta taustaa.

Koulutuksen sisältö

Opintoihin Variassa sisältyy:


Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia voivat olla mm.

 • Vartiointitoiminta
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekninen toiminta
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
 • Tietoturvallisuustoiminta
 • Turvallisuusalan palvelutoiminta
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • Uhkatilanteiden hallinta
 • Turvatarkastustoiminta
 • Turvajärjestelmien käyttö

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Valmistuneet turvallisuusvalvojat työskentelevät esimerkiksi

 • turvallisuusoperaattorina
 • järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, kauppakeskuksissa tai julkisessa liikenteessä kuten metrossa, satamissa tai rautatieasemilla
 • vartijana hälytyskeskuksessa, valvomossa tai rikosten paljastamiseen liittyvissä tehtävissä
 • turvatarkastajana
 • turvallisuusasiantuntijan tehtävissä

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse opiskelussa tarvittavat oppikirjat, oppimateriaalin ja sekä vartijakortti- ja järjestyksenvalvojakorttimaksun (150 – 200 €).

Jatko-opiskelumahdollisuudet

 • Ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan koulutusohjelmassa tradenomiksi
 • Riittävän työkokemuksen jälkeen turvallisuusalan erikoisammattitutkintoon (TVEAT)
 • Viranomaisoppilaitoksiin, kuten poliisiammattikorkeakouluun, pelastusopistoon, tulliin tai rajavartiolaitokseen


Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen (op) väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, niin ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Hakeminen

Haku Opintopolussa yhteishaussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.
 • hyvät sosiaaliset taidot
 • kohtuullinen fyysinen ja hyvä psyykkinen kunto
 • asiakaspalveluun vaadittava riittävä suomenkielen taito

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esim. lääkärintodistuksen. Lue lisää alan terveysvaatimuksista. Turvallisuusala kuuluu SORA-sääntelyn piiriin.

‍Lisätietoja

Suunnitteleva- ja kehittävä opettaja Lasse Jokinen, 040 506 3325, lasse.jokinen@eduvantaa.fi
Työelämäyhteistyö, opettaja Henrik Kohtamäki, 050 310 5722, henrik.kohtamaki@eduvantaa.fi
Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto, opettaja Elina Salo, 040 824 7396, elina.salo@eduvantaa.fi
Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, 040 5874 186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube