Turvallisuusvalvoja

‍Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja


Turvallisuusvalvojaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa viimeisimmät koulu- ja työtodistukset sekä kielitaitotodistus. Hakija toimittaa kielitaitotodistuksen, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, ja jos hän ei ole suorittanut perusopetusta tai toisen asteen tutkintoa suomen kielellä.

Kenelle

 • turvallisuusalan tehtävissä toimiminen vaatii nuhteetonta taustaa
 • kohtuullinen fyysinen ja hyvä psyykkinen kunto
 • asiakaspalveluun vaadittava riittävä suomen kielen taito

Toteutus

Koulutus alkaa 4.8.2021.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Koulutuksen suorittamisen tavoiteaika on 2-3 vuotta. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena sekä jaksoittain työpaikalla oppimisena. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma määrittelee lähiopetuksen sisällön ja laajuuden. Yhteisten tutkinnon osien (YTO) ja ammatillisten tutkinnon osien lähiopetus toteutetaan Myyrmäen toimipisteessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi. Käsittelemme hakemuksia seuraavan kerran elokuun alussa. Valinnat tehdään heti, kun ryhmä saadaan täyteen. Hakijat pyydetään haastatteluun sähköpostitse.

Kielitaitovaatimus on B1 / YKI 3 kaikilla kielen osa-alueilla.

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa viimeisimmät koulu- ja työtodistukset sekä kielitaitotodistus. Hakija toimittaa kielitaitotodistuksen, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, ja jos hän ei ole suorittanut perusopetusta tai toisen asteen tutkintoa suomen kielellä.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on pystyttävä toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä. Hänen on kyettävä suvaitsevaiseen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Turvallisuusalan tehtävissä toimiminen vaatii nuhteetonta taustaa.

Koulutuksen sisältö

Opintoihin Variassa sisältyy:


Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia voivat olla mm.

 • Vartiointitoiminta
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekninen toiminta
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
 • Tietoturvallisuustoiminta
 • Turvallisuusalan palvelutoiminta
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • Uhkatilanteiden hallinta
 • Turvatarkastustoiminta
 • Turvajärjestelmien käyttö

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Valmistuneet turvallisuusvalvojat työskentelevät esimerkiksi

 • turvallisuusoperaattorina
 • järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, kauppakeskuksissa tai julkisessa liikenteessä kuten metrossa, satamissa tai rautatieasemilla
 • vartijana hälytyskeskuksessa, valvomossa tai rikosten paljastamiseen liittyvissä tehtävissä
 • turvatarkastajana
 • turvallisuusasiantuntijan tehtävissä

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Muille opiskelukustannukset oppikirjojen ja tarvittavan työvaatetuksen osalta on noin 400 € ja korttikoulutuksien viranomaismaksut noin 150 €. Tarvittessa henkilökohtainen tietokone 300-500 € merkistä ja mallista riippuen.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

 • Ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan koulutusohjelmassa tradenomiksi
 • Riittävän työkokemuksen jälkeen turvallisuusalan erikoisammattitutkintoon (TVEAT)
 • Viranomaisoppilaitoksiin, kuten poliisiammattikorkeakouluun, pelastusopistoon, tulliin tai rajavartiolaitokseen


Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen (op) väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, niin ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.
 • hyvät sosiaaliset taidot
 • kohtuullinen fyysinen ja hyvä psyykkinen kunto
 • asiakaspalveluun vaadittava riittävä suomenkielen taito

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esim. lääkärintodistuksen. Lue lisää alan terveysvaatimuksista. Turvallisuusala kuuluu SORA-sääntelyn piiriin. Oppilaitoksella on myös mahdollisuus pyytää viranomaisilta suppeaa turvallisuusselvitystä, selvittääkseen opiskelijan nuhteettomuutta.

Hakeminen

Haku Opintopolussa yhteishaussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa .

‍Lisätietoja

Suunnitteleva- ja kehittävä opettaja Lasse Jokinen, 040 506 3325, lasse.jokinen@eduvantaa.fi
Työelämäyhteistyö, opettaja Henrik Kohtamäki, 050 310 5722, henrik.kohtamaki@eduvantaa.fi
Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto, opettaja Elina Salo, 040 824 7396, elina.salo@eduvantaa.fi
Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, 040 5874 186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube