Turvallisuusvalvoja

‍Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on pystyttävä toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä. Hänen on kyettävä suvaitsevaiseen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Turvallisuusalan tehtävissä toimiminen vaatii nuhteetonta taustaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyvät tärkeimmät työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit, kuten vartija-, järjestyksenvalvoja-, työturvallisuus-, hätäensiapu- ja tulityökortti.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta

Valinnaisia tutkinnon osia voivat olla mm.

 • Vartiointitoiminta
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekninen toiminta
 • Kiinteistötekninen toiminta
 • Tietoturvallisuustoiminta
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • Uhkatilanteiden hallinta

Valinnaiset tutkinnonosat toteutuvat henkilökohtaisen osaamis- ja kehittämissuunnitelman mukaan.
Lue tutkinnon perusteista tarkemmin tästä.

Työllistyminen

Turvallisuusala tarjoaa monipuolisia työuria mm. turvallisuustekniikan, kiinteistöpalveluiden, turvatarkastusten ja vartiointialan tehtävissä. Turvallisuusalan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä erilaisissa ja haastavissa asiakaspalvelutehtävissä.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse opiskelussa tarvittavat oppikirjat ja oppimateriaalin sekä korttimaksut viranomaisille (200 - 300 eur).‍

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Varia tarjoaa turvallisuusalan ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Lue lisää tästä.‍

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Luontevia jatkokoulutuksia ovat Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Tulli, Rajavartiolaitos ja rikosseuraamusalan koulutukset.

Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen (op) väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, niin ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Hakeminen

Haku Opintopolussa yhteishaussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Kenelle?

Alalle suuntautuvat ja/tai alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa monipuolisen turvallisuusalan tutkinnon.

Alla on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Turvallisuusalan perustutkinnossa:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esim. lääkärintodistuksen. Lue lisää alan terveysvaatimuksista.

‍Lisätietoja

Vastuuopettaja Hannu Harain, p. 040 737 0441, hannu.harain@eduvantaa.fi
Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, p. 040 587 4186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Turvallisuusvalvojaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube