Elektroniikka-asentajaksi oppisopimuksella

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja oppisopimuskoulutuksena

Elektroniikka-asentajaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.


Kenelle

Alalle aikoville ja alalla jo toimiville, joilla on työpaikka sähkö-, elektroniikka- tai ICT-alalla.

Toteutus

Opiskelun aloitus: Sopimuksen mukaan

Opintojen kesto ilman aiempaan osaamista n. 2 vuotta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Osaamista hankitaan pääasiassa työpaikalla työtä tekemällä, mutta myös oppilaitoksessa ja verkko-opintoina. Osa materiaaleista on englanninkielisiä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi. Opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua koulutukseen arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelija voi tulla suorittamaan yhtä tai useampaa tutkinnon osaa. Toteutuksen vaiheen ja opiskelijan osaamisen perusteella arvioidaan yhdessä, onko hänellä mahdollisuudet tulla mukaan meneillään olevan tutkinnon osan toteutukseen tai aloittaako hän siinä vaiheessa, kun seuraavan tutkinnon osan toteutus alkaa.

Opiskelun aloitus: Koulutus on jo alkanut, mutta ensimmäisen tutkinnon osan (tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät) toteutukseen otetaan opiskelijoita 9.10.2020 asti.

Elektroniikka-asennukset tutkinnon osan toteutus alkaa jo joulukuussa 2020, mutta mukaan otetaan opiskelijoita 17.12.2020 asti. Mikäli opiskelijalla on aikaisempaa osaamista ja työkokemusta, voidaan koulutukseen ottaa mukaan 12.2.2021 mennessä ilmoittautuneita opiskelijoita.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa valmiudet toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen.

Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Hän osaa käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot jakaantuvat kahdelle vuodelle siten, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa ja elektroniikka-asentajan suuntautumisvaihtoehdon pakollinen tutkinnon osa:

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä):

Pakolliset tutkinnon osat

• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät (25 osp)

o syksyllä 2020

• Elektroniikka-asennukset (45 osp)

o keväällä 2021

Valinnaiset tutkinnon osat

• Sulautetun järjestelmän toteuttaminen (45 osp)

o syksyllä 2021

• Kyberturvallisuuden ylläpitäminen (30 osp)

o keväällä 2022

Myös muut valinnaiset tutkinnon osat ovat mahdollisia henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tällöin opiskelumuoto ja aikataulu sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) suoritetaan verkko-opintoina ammatillisten opintojen ohessa.

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua tästä.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelija hankkii itse opiskeluun tarvittavat opiskeluvälineet ja -materiaalit.

Työllistyminen

Elektroniikka-asentajat voivat työskennellä esimerkiksi:

• sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -järjestelmien valmistuksessa

• kokoonpanossa

• laitteiden ja järjestelmien testauksessa

• laitteiden ja suurempien järjestelmien asennus-, käyttöönotto- ja konfigurointitehtävissä

• ohjelmistoasennuksissa ja käyttäjien opastuksessa

• elektronisten järjestelmien ja laitteiden toiminnan ylläpidossa, huolto- ja korjaustehtävissä

• kulutuselektroniikan ja ammattielektroniikan laitteiden, tarvikkeiden ja järjestelmien myynti- ja markkinointitehtävissä

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Lisätietoja

Koulutus ja sisältö: Ammatillinen opettaja, lehtori Hannele Muhonen, p. 043 824 8087, hannele.muhonen@eduvantaa.fi

Oppisopimus: Asiakkuusvastaava Marianne Lindbohm, p. 050 314 5445, marianne.lindbohm@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube