Hyvinvointiteknologia-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikkaa voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa).

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Toteutus

Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa opitaan tekemällä. Myös alalla tärkeät sosiaaliset taidot ja ryhmätyön perusteet opitaan tekemällä ja osallistumalla. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu yksilölliseen opinnoissa etenemiseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Lähiopetus toteutetaan Varian Myyrmäen toimipisteessä. Tärkeä osa koulutusta on työpaikoilla aidoissa työympäristöissä tapahtuva oppiminen. Työssäoppimispaikkoja voi olla useita erilaisia koulutuksen aikana.

Koulutus tapahtuu suomen kielellä, mutta englannin kielen taitoa tarvitset asennus- ja huolto-ohjeiden ymmärtämiseen sekä kansainvälisissä tietoverkoissa toimimiseen ja kommunikointiin. Laite- ja järjestelmätoimittajien sertifioima koulutus toimii englanninkielisessä verkkoympäristössä.

Hakemuksen liitteet

Kun täytät hakulomakkeen, liitä hakemukseen viimeisimmät koulu- ja työtodistuksesi sekä kielitaitotodistus, jos äidinkielesi on muu kuin suomi, ja jos et ole suorittanut suomenkielistä perusopetusta tai toisen asteen tutkintoa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, osoittavat suomen kielen osaamisensa aikaisemmalla koulutuksella tai haastattelussa osoitetulla kielitaidolla/kielitestillä. Kielitaidon arvioinnilla varmistamme, että suulliset ja kirjalliset opinnot suomeksi onnistuvat. Jos kielitaito ei ole riittävä, hakijaa ei hyväksytä koulutukseen.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen vaaditaan suomen kielen taitotaso B1. Yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen keskitason todistus, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu taitotasolla 3 vastaa taitotasoa B1. Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko | Opetushallitus (oph.fi).

Koulutuksen sisältö

Hyvinvointiteknologia-asentajana osaat toimia sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan. Koulutus antaa sinulle sekä tekniset valmiudet että tietoa siitä, miten ylläpidetään ja kohennetaan ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja kuntoa teknologian avulla. Tunnet uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet ihmisen toimintakyvyn lisäämisessä sekä osaat ottaa huomioon asiakkaalla mahdollisesti olevat toimintakyvyn rajoitteet. Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä.

Koulutusympäristössä opit erilaisten apuvälineiden ja turvaratkaisujen asennusta ja huoltoa. Opit tekemään kotiasumisen tukijärjestelmien ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien järjestelmien käyttöönottotoimenpiteet ja antaa asiakkaalle järjestelmän käyttöopastuksen. Perehdyt myös robotiikkaan ja tunnet palvelurobottien mahdollisuuksia.

Perustutkinnon laajuus on 180 osp ja tavoiteaika on 2–3 vuotta aikaisemmasta osaamisesta ja koulutuksesta riippuen.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:


  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena
  • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus

Valinnaisissa tutkinnon osissa osaamista voi syventää, esim. hyvinvointiteknologialaitteiden huoltoon ja kunnossapitoon, robotiikkaan ja älyteknologioihin.

Tutustu Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteisiin tarkemmin täällä.

Työllistyminen

Hyvinvointiteknologia-asentaja työllistyy teknisiin asennusliikkeisiin-, hoito- ja kuntoutuslaitoksiin, sairaaloihin, alan teollisuuteen, älykotiasennuksiin, urheilun pariin sekä maahantuontiin. Työtehtäviin voi kuulua terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennukset sekä kotiasumisen tukijärjestelmien asennustyöt sekä niihin perehdyttäminen.

Opiskelukustannukset

Vähäisiä opiskelukuluja voi tulla oman opiskelumateriaalin ja -välineiden hankinnasta. Opetus on ilmaista ja opiskelijoilla on ruokailumahdollisuus koulussa.

Täysi maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin eli tulevat peruskoulun 9. luokalta ammatilliseen koulutukseen. Maksuttomuus liittyy uuteen oppivelvollisuuslakiin, joka tuli voimaan 1.8.2021 alkaen.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja takaa työelämän arvostaman osaamisen erilaisiin työtehtäviin. Voit edetä urallasi työelämässä tai jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Hakeminen

Opiskelijaksi haetaan jatkuvassa haussa ajalla 14.3.2022 – 31.7.2022

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Armas Koivisto, p. 040 557 6932, armas.koivisto@eduvantaa.fi

Päivitetty 14.3.2022

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube