IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä, elektroniikka-, hyvinvointiteknologia- tai tietoverkkoasentaja

‍Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö, hyvinvointiteknologia-asentaja, ohjelmistokehittäjä, tietoverkkoasentaja tai elektroniikka-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikkaa voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa).


HUOM!

Hyvinvointiteknologia-asentajan koulutukseen voit hakea täältä. Haku on auki 21.1.2022 asti.

Toteutus

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS). Koulutuksen suorittamisen tavoiteaika on 2–3 vuotta. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja tutkinnon sisältöihin soveltuvilla työpaikolla. Työpaikoilla suoritettaviin opintoihin solmitaan koulutussopimus tai oppisopimus.

Yhteisten tutkinnon osien (35 osaamispistettä) ja ammatillisten tutkinnon osien (145 osaamispistettä) lähiopetus toteutetaan Myyrmäen toimipisteessä (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa). Yhteisten aineiden opiskeluun on Varian verkkokursseja. Myös ammattiaineiden teoriaosuuksien opiskelua voidaan toteuttaa verkko-opintoina.

Koulutus tapahtuu suomen kielellä, mutta englannin kielen taitoa tarvitaan muun muassa asennus- ja huolto-ohjeiden ymmärtämiseen sekä kansainvälisissä tietoverkoissa toimimiseen ja kommunikointiin. Laite- ja järjestelmätoimittajien sertifioima koulutus toimii englanninkielisessä verkkoympäristössä.

Voit vahvistaa jatko-opintovalmiuksiasi yhdistämällä tutkintoosi lukioaineita ja suorittaa kaksoistutkinnon.

Voit sisällyttää opintoihisi myös Metropolia AMK:n Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot (60 opintopistettä). Väyläopintojen kautta voit päästä jatkamaan opintojasi suoraan Metropoliaan.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkintonimikkeet:

 • IT-tukihenkilö
 • Hyvinvointiteknologia-asentaja
 • Ohjelmistokehittäjä
 • Tietoverkkoasentaja
 • Elektronikka-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnolla saavutat laaja-alaista osaamista, jolla voit työllistyä erilaisiin ICT-alan tehtäviin. Tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalla sinun on seurattava jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehityttävä työssäsi. Alan työtehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä tieto-, tietoliikenne- ja viestintekniikan osana. Osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Koska työskentely on useimmiten projektimuotoista, tarvitset työssäsi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Alalla käytetään laajasti englannin kieltä sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia ovat 70–115 osaamispistettä ja valinnaisia 30–75 osaamispistettä. Pakollisista tutkinnonosista kaikille yhteinen on Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät (25 osaamispistettä). Muut pakolliset tutkinnonosat vaihtelevat valitun tutkintonimikkeen mukaan.

Tutustu Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteisiin tarkemmin täällä.

Työllistyminen

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Voit siirtyä alan sisällä työtehtävästä toiseen. Voit työskennellä erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä ja toimia myös alan yrittäjänä. Alla lista esimerkki yrityksistä ja tehtävistä työelämässä tutkintonimikkeittäin.


IT-tukihenkilö

 • työskentelee lähituessa, teknisenä myyjänä tai IT-asiantuntijatehtävissä
 • opiskelee muun muassa ohjelmistoja, kyberturvallisuutta ja laitteistoja
 • voi saada työpaikan esimerkiksi seuraavista yrityksistä: Fujitsu, Gigantti, GameStop, Kesko tai laajasti muut toimialat

Hyvinvointiteknologia-asentaja

 • työskentelee esimerkiksi teknisenä asiantuntijana terveydenhuollossa, urheilussa ja älykodeissa
 • opiskelee teknisiä apuvälineitä, robotteja ja älyteknologioita
 • voi saada työpaikan esimerkiksi seuraavista yrityksistä: sairaalat, Suunto, Microsoft ja älytekniikka- sekä tekoäly-yritykset

Ohjelmistokehittäjä

 • työskentelee testaajana, peliohjelmoijana, ohjelmistokehittäjänä tai interaktiivisten nettipalveluiden toteuttajana
 • opiskelee ohjelmointia, suunnittelua ja kehitystyötä
 • voi saada työpaikan esimerkiksi seuraavista yrityksistä: Supercell, Rovio, Nitro Games, Setera, Microsoft, YLE ja laajasti muut toimialat

Tietoverkkoasentaja

 • työskentelee valokuitukaapeliasentajana, valvonta- ja hälytysjärjestelmäasentajana tai huolto- ja kunnossapitotehtävissä
 • opiskelee tietoverkkojen ja aktiivilaitteiden asentamista, ylläpitoa, huoltoa ja valvontaa
 • voi saada työpaikan esimerkiksi seuraavista yrityksistä: operaattorit (Telia, Sonera, DNA ja Elisa), kaapelointiyritykset (Empower, Voimatel, Eltel), turvallisuusalalla (Verisure, Securitas, Sector Alarm) ja datakeskukset

Elektroniikka-asentaja: Älykkäät IoT-järjestelmät

 • työskentelee tuotekehittelyssä, IoT (Internet of Things) -asiantuntijana tai elektroniikkatuotannossa
 • opiskelee älytekniikoita, pilvipalveluita, drone-tekniikoita, robotiikkaa ja elektroniikan rakentamista
 • voi saada työpaikan esimerkiksi seuraavista yrityksistä: Vaisala, Murata, älytekniikka- ja tekoäly-yritykset

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle. Ilmaisen oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomille, suosittelemme oman peruskannettavan tietokoneen käyttömahdollisuutta.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja takaa työelämän arvostaman osaamisen erilaisiin työtehtäviin. Voit edetä urallasi työelämässä tai jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Hakeminen

Opiskelijaksi haetaan kevään yhteishaussa Opintopolussa tai määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Armas Koivisto, p. 040 557 6932, armas.koivisto@eduvantaa.fi

Päivitetty 21.9.2021 / JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube