IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä, elektroniikka-, hyvinvointiteknologia- tai tietoverkkoasentaja

‍Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja, hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä tai tietoverkkoasentaja

Tieto- ja viestintätekniikkaa voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa viimeisimmät koulu- ja työtodistukset sekä todistus suomen kielen kielitutkinnosta. Jos koulutus on suoritettu muualla kuin Suomessa, todistuksen lisäksi pyydetään suomenkielinen käännös. Jos olet suorittanut aikaisemman koulutuksen, tutkinnon tai sen osan suomeksi, se voidaan hyväksyä kielitaidon todisteena. Jos olet suorittanut jonkun muun suomen kielen taitoa mittaavan kielitutkinnon, liitä todistus hakemukseesi.

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Kenelle

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittamisesta kiinnostuneelle

Toteutus

Opinnot alkavat 30.8.2021.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS). Koulutuksen suorittamisen tavoiteaika on 2-3 vuotta. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja tutkinnon sisältöihin soveltuvilla työpaikolla. Työpaikoilla suoritettaviin opintoihin solmitaan koulutussopimus tai oppisopimus.

Yhteisten tutkinnon osien (35 osp) ja ammatillisten tutkinnon osien (145 osp) lähiopetus toteutetaan Myyrmäen toimipisteessä. Yhteisten aineiden opiskeluun on Varian verkkokursseja. Myös ammattiaineiden teoriaosuuksien opiskelua voidaan toteuttaa verkko-opintoina.

Koulutus tapahtuu suomen kielellä, mutta englannin kielen taitoa tarvitaan mm. asennus- ja huolto-ohjeiden ymmärtämiseen sekä kansainvälisissä tietoverkoissa toimimiseen ja kommunikointiin. Laite- ja järjestelmätoimittajien sertifioima koulutus toimii englanninkielisessä verkkoympäristössä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki 1.8.2021 saakka.

Haastattelut toteutetaan elokuun alussa ja opiskelijavalinnat ilmoitetaan 17.8.2021 mennessä.

Hakijat pyydetään haastatteluun ja muu hakemiseen liittyvä tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Varmista,että hakemukseen ilmoittamasi sähköposti toimii ja seuraat sähköpostiasi.

Kielitaitovaatimus on B1 / YKI 3 kaikilla kielen osa-alueilla.

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa viimeisimmät koulu- ja työtodistukset sekä kielitaitotodistus. Hakija toimittaa kielitaitotodistuksen, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, ja jos hän ei ole suorittanut perusopetusta tai toisen asteen tutkintoa suomen kielellä.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkintonimikkeet:

 • Elektroniikka-asentaja
 • Hyvinvointiteknologia-asentaja
 • IT-tukihenkilö
 • Ohjelmistokehittäjä
 • Tietoverkkoasentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnolla saavutat laaja-alaista osaamista, jolla voit työllistyä erilaisiin ICT -alan tehtäviin. Tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalla sinun on seurattava jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehityttävä työssäsi. Alan työtehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä tieto-, tietoliikenne- ja viestintekniikan osana. Osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Koska työskentely useimmiten on projektimuotoista, tarvitset työssäsi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Alalla käytetään laajasti englannin kieltä sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 70—115 osaamispistettä ja valinnaisia 30—75 osaamispistettä. Pakollisista tutkinnonosista kaikille yhteinen on Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp, muut pakolliset tutkinnonosat vaihtelevat valitun tutkintonimikkeen mukaan.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteisiin voi tarkemmin tutustua tästä linkistä.

Työllistyminen

Työtehtävät ja työpaikat: Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Voit siirtyä alan sisällä työtehtävästä toiseen. Voit työskennellä erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä ja toimia myös alan yrittäjänä. Alla lista esimerkki yrityksistä ja tehtävistä työelämässä tutkintonimikkeittäin.


Elektroniikka-asentaja: Älykkäät IoT-järjestelmät

 • työskentelee tuotekehittelyssä, IoT (Internet of Things)- asiantuntijana tai elektroniikkatuotannossa
 • opiskelee älytekniikoita, pilvipalveluita, drone-tekniikoita, robotiikkaa ja elektroniikan rakentamista
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: Vaisala, Murata, älytekniikka- sekä tekoäly-yrityksissä

Hyvinvointiteknologia-asentaja

 • työskentelee esim. teknisenä asiantuntijana terveydenhuollossa, urheilussa ja älykodeissa
 • opiskelee teknisiä apuvälineitä, robotteja ja älyteknologioita
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: sairaalat, Suunto, Microsoft ja älytekniikka- sekä tekoäly-yritykset.

IT-tukihenkilö

 • työskentelee lähituessa, teknisenä myyjänä tai IT-asiantuntijatehtävissä
 • opiskelee mm. ohjelmistoja, kyberturvallisuutta ja laitteistoja
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: Fujitsu, Gigantti, GameStop, Kesko tai laajasti muut toimialat.

Ohjelmistokehittäjä

 • työskentelee testaajana, peliohjelmoijana, ohjelmistokehittäjänä tai interaktiivisten nettipalveluiden toteuttajana
 • opiskelee ohjelmointia, suunnittelua sekä kehitystyötä
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: Supercell, Rovio, Nitro Games, Setera, Microsoft, YLE ja laajasti muilla toimialoilla.

Tietoverkkoasentaja

 • työskentelee valokuitukaapeliasentajana, valvonta- ja hälytysjärjestelmäasentajana tai huolto- ja kunnossapitotehtävissä
 • opiskelee tietoverkkojen ja aktiivilaitteiden asentamista, ylläpitoa, huoltoa ja valvontaa
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: operaattorit (Telia, Sonera, DNA ja Elisa), kaapelointiyritykset (Empower, Voimatel, Eltel), turvallisuusalalla (Verisure, Securitas, Sector Alarm) ja datakeskukset.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja takaa työelämän arvostaman osaamisen erilaisiin työtehtäviin. Voit edetä urallasi työelämässä tai jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Voit vahvistaa jatko-opintovalmiuksiasi yhdistämällä tutkintoosi lukioaineita ja suorittaa kaksoistutkinnon.

Hakeminen

Opiskelijaksi haetaan kevään yhteishaussa Opintopolussa tai määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Armas Koivisto, p. 040 557 6932, armas.koivisto@eduvantaa.fiAviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube