IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä, elektroniikka-, hyvinvointiteknologia- tai tietoverkkoasentaja

‍Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto


Tieto- ja viestintätekniikkaa voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Kenelle

Peruskoulun oppimäärän suorittaneet, toisen asteen koulutuksen ja osan koulutuksesta suorittaneet, ammatinvaihtajat ja työelämän osaamistaan täydentävät.

Toteutus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus alkaa 1.2.2021.

Oppiminen on osaamisperusteista ja koulutuksen kesto 2-3 vuotta aiemmin suoritetuista opinnoista ja osaamisesta riippuen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena ma-pe klo 8:00-16:00.

Oppimisympäristöinä ovat oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen, verkko-opinnot, etäopiskelu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaminen antaa osaamista ja valmiuksia ammatin harjoittamiseen ja alalle työllistymiseen sekä jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika 17.12.2020 – 15.1.2021.

Koulutus on suomenkielinen ja opiskelussa menestyminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa (taitotaso B1).

Hakijat haastatellaan. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkintonimikkeet:

 • Elektroniikka-asentaja
 • Hyvinvointiteknologia-asentaja
 • IT-tukihenkilö
 • Ohjelmistokehittäjä
 • Tietoverkkoasentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnolla saavutat laaja-alaista osaamista, jolla voit työllistyä erilaisiin ICT -alan tehtäviin. Tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalla sinun on seurattava jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehityttävä työssäsi. Alan työtehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä tieto-, tietoliikenne- ja viestintekniikan osana. Osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Koska työskentely useimmiten on projektimuotoista, tarvitset työssäsi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Alalla käytetään laajasti englannin kieltä sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 70—115 osaamispistettä ja valinnaisia 30—75 osaamispistettä. Pakollisista tutkinnonosista kaikille yhteinen on Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp, muut pakolliset tutkinnonosat vaihtelevat valitun tutkintonimikkeen mukaan.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteisiin voi tarkemmin tutustua tästä linkistä.

Työllistyminen

Työtehtävät ja työpaikat: Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Voit siirtyä alan sisällä työtehtävästä toiseen. Voit työskennellä erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä ja toimia myös alan yrittäjänä. Alla lista esimerkki yrityksistä ja tehtävistä työelämässä tutkintonimikkeittäin.


Elektroniikka-asentaja: Älykkäät IoT-järjestelmät

 • työskentelee tuotekehittelyssä, IoT (Internet of Things)- asiantuntijana tai elektroniikkatuotannossa
 • opiskelee älytekniikoita, pilvipalveluita, drone-tekniikoita, robotiikkaa ja elektroniikan rakentamista
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: Vaisala, Murata, älytekniikka- sekä tekoäly-yrityksissä

Hyvinvointiteknologia-asentaja

 • työskentelee esim. teknisenä asiantuntijana terveydenhuollossa, urheilussa ja älykodeissa
 • opiskelee teknisiä apuvälineitä, robotteja ja älyteknologioita
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: sairaalat, Suunto, Microsoft ja älytekniikka- sekä tekoäly-yritykset.

IT-tukihenkilö

 • työskentelee lähituessa, teknisenä myyjänä tai IT-asiantuntijatehtävissä
 • opiskelee mm. ohjelmistoja, kyberturvallisuutta ja laitteistoja
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: Fujitsu, Gigantti, GameStop, Kesko tai laajasti muut toimialat.

Ohjelmistokehittäjä

 • työskentelee testaajana, peliohjelmoijana, ohjelmistokehittäjänä tai interaktiivisten nettipalveluiden toteuttajana
 • opiskelee ohjelmointia, suunnittelua sekä kehitystyötä
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: Supercell, Rovio, Nitro Games, Setera, Microsoft, YLE ja laajasti muilla toimialoilla.

Tietoverkkoasentaja

 • työskentelee valokuitukaapeliasentajana, valvonta- ja hälytysjärjestelmäasentajana tai huolto- ja kunnossapitotehtävissä
 • opiskelee tietoverkkojen ja aktiivilaitteiden asentamista, ylläpitoa, huoltoa ja valvontaa
 • voi saada työpaikan esim. seuraavista yrityksistä: operaattorit (Telia, Sonera, DNA ja Elisa), kaapelointiyritykset (Empower, Voimatel, Eltel), turvallisuusalalla (Verisure, Securitas, Sector Alarm) ja datakeskukset.

Opiskelukustannukset

Kustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskelutarvikkeista. Aineen opettaja antaa tarkemmat ohjeet mahdollisten hankintojen toteuttamiseen. Kaksoistutkinnon tai yksittäisten lukiokurssien valinneille kannettava tietokone on välttämätön hankinta, sillä lukion opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Myös sähköiset oppikirjat tulee hankkia opiskeltaviin kursseihin.


Yhteisten opintojen ja esim. ohjelmoinnin opiskelussa oma tietokone on suositeltava hankinta, joka tukee yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista ja opinnoissa etenemistä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja takaa työelämän arvostaman osaamisen erilaisiin työtehtäviin. Voit edetä urallasi työelämässä tai jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Voit vahvistaa jatko-opintovalmiuksiasi yhdistämällä tutkintoosi lukioaineita ja suorittaa kaksoistutkinnon.

Hakeminen

Pääsy- ja soveltuvuuskoetta ei ole. Opiskelijaksi haetaan kevään yhteishaussa Opintopolussa tai määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Armas Koivisto, p. 040 557 6932, armas.koivisto@eduvantaa.fiAviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube