Ilmanvaihto- tai putkiasentaja

‍Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja
Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

Talotekniikkaa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Talotekniikka on yhteinen nimi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille, jotka palvelevat ihmisen toimintaa ja pidentävät kiinteistön elinkaarta. Talotekniikka on osa rakentamista. LVI-ala käsittää rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon, jotka ovat tärkeä osa talotekniikkaa. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin talotekniikka-alan on vastattava. LVI-alalla toiminnan tavoitteena on luoda hyvä sisäilmasto eli taloissa asuville ja työskenteleville ihmisille viihtyisät ja terveydellisesti oikeat olosuhteet. Toisaalta LVI-alan toiminnassa painottuu koko ajan enemmän energiatehokkuus, jolla tavoitellaan vallitsevaa tilaa alhaisempia kustannuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Ammattialana talotekniikka on monipuolinen sekä vaativa ja se edellyttää sekä tekniikan että alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Talotekniikan ammateissa tarvitaan LVI-tekniikan ja materiaalien osaamista, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Ilmanvaihtoasentaja (IV)

Ilmanvaihtoasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien ilmanvaihtolaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä, ne vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Putkiasentaja (LVI)

Putkiasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä, ne vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat:

Ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 85 osp

 • IV-kanavistojen asentaminen, 45osp
 • IV-koneiden huoltaminen, 15osp
 • Ilmamäärien mittaus- ja tasapainotus, 25osp


Putkiasennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 85osp

 • Käyttövesijärjestelmien asentaminen, 30osp
 • Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 40osp
 • Viemärijärjestelmien asentaminen, 15osp


Lisäksi tutkintoon kuuluu ammatillisia valinnaisia opintoja, joita valitaan yhteensä 60osp, esimerkkejä:

 • Erikoisjärjestelmien putkistojen hitsaaminen, 15osp
 • Vesimäärien mittaus- ja tasapainotus, 15osp
 • LV-järjestelmien huoltaminen, 15osp
 • LVI-korjausrakentaminen, 15osp
 • LVI-huoltopalveluiden tuottaminen, 15osp
 • Pientalon LVI-suunnittelu, 15osp
 • IV-kanavaosien valmistaminen, 15osp
 • IV-järjestelmien puhdistaminen, 15osp
 • IV-konehuoneasennukset, 15osp
 • Työskentely LVI-alan yrityksessä, 15osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä (1.8.2021 voimaan tulevat tutk. perusteet)

Opiskelija saa opiskelunsa aikana perustiedot ensiavun antamisesta sekä suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Ilmanvaihtoasentajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla ilmanvaihtoasennustöissä sekä erilaisten kiinteistöjen ilmanvaihdon huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. ilmanvaihtoasennusta, ilmanvaihtolaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä sisäilman laatuun liittyviä opintoja ja mittauksia.

Putkiasentajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla putkiasennustöissä sekä erilaisten kiinteistöjen LVI-teknisten laitteiden huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. putkiasennusta ja -hitsausta, LVI-teknisten laitteiden kunnossapitoa ja mittauksia.

Työllistyminen

Alalle valmistuvat työllistyvät LVI-alan yrityksiin erilaisiin asennus- ja huoltotehtäviin sekä myynnin asiakaspalvelutehtäviin. Talotekniikka-alan työpaikkoja on mm. rakennusteollisuudessa, LVI-urakoitsijoilla, LVI-tukkuliikkeissä, kiinteistönhoitoyrityksissä, suunnittelutoimistoissa, kuntien vesi- ja viemärilaitoksilla, energialaitoksilla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Lähivuosina eläköityy runsaasti talotekniikka-alan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita osaajia. Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat päättäneet perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2021. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun rakennusmestarin tai talotekniikan insinöörin koulutukseen.

‍Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Jos haet koulutukseen yhteishaussa, suuntautuminen ilmanvaihtoasentajaksi tai putkiasentajaksi tehdään koulutuksen alkaessa. Toisen suuntautumisvaihtoehdon ollessa suositumpi, korkeamman yhteisvalintapistemäärän saaneet pääsevät toivomalleen osaamisalalle. Opiskelija ei siis aina voi valita haluamaansa osaamisalaa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Toivonen, p. 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Päivitetty 20.9.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube