Ilmanvaihto- tai putkiasentaja

‍Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja
Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ (haku auki toistaiseksi)


YHTEISHAKU OPINTOPOLUSSA 18.2-10.3.2020


Kenelle

Ensisijaisesti alan aiempaa koulutusta tai työkokemusta omaaville.

Toteutus

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Koulutus toteutuu pääsääntöisesti päiväopiskeluna ma - pe klo 8.00 – 16:00

Oppimisympäristönä ovat työpaikalla tapahtuva oppiminen, oppilaitos ja verkkoympäristö.

Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Koulutuspaikka Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika: toistaiseksi

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa kielikartoitukseen sähköpostilla. Kielitaitovaatimus perustutkinnossa on B1.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijan sähköpostiosoitteeseen

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Talotekniikka on yhteinen nimi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille, jotka palvelevat ihmisen toimintaa ja pidentävät kiinteistön elinkaarta. Talotekniikka on osa rakentamista. LVI-ala käsittää rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon, jotka ovat tärkeä osa talotekniikkaa. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin talotekniikka-alan on vastattava. LVI-alalla toiminnan tavoitteena on luoda hyvä sisäilmasto eli taloissa asuville ja työskenteleville ihmisille viihtyisät ja terveydellisesti oikeat olosuhteet. Toisaalta LVI-alan toiminnassa painottuu koko ajan enemmän energiatehokkuus, jolla tavoitellaan vallitsevaa tilaa alhaisempia kustannuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Ammattialana talotekniikka on monipuolinen ja vaativa ja edellyttää sekä tekniikan että alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta.Talotekniikan ammateissa tarvitaan LVI-tekniikan ja materiaalien tuntemusta, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Ilmanvaihtoasentaja (IV)

Ilmanvaihtoasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien ilmanvaihtolaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä ja vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Putkiasentaja (LVI)

Putkiasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä ja vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Tarjottavat tutkinnon osat:

Ilmanvaihtoasennus

• Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
• Ohutlevytöissä toimiminen
• Kanavaosien valmistus
• Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
• IV-koneiden huoltaminen
• LVI-korjausrakentaminen
• Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
• LVI-suunnittelu

Putkiasennus

• Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen
• Lämmitysjärjestelmien asentaminen
• Putkistojen hitsaus
• LV-järjestelmien huoltaminen
• Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
• LVI-suunnittelu

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Opiskelija saa opiskelunsa aikana perustiedot ensiavun antamisesta sekä suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Ilmanvaihtoasentajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla ilmanvaihtoasennustöissä sekä erilaisten kiinteistöjen ilmanvaihdon huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. ilmanvaihtoasennusta, ilmanvaihtolaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä sisäilman laatuun liittyviä opintoja ja mittauksia.

Putkiasentajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla putkiasennustöissä sekä erilaisten kiinteistöjen LVI-teknisten laitteiden huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. putkiasennusta ja -hitsausta, LVI-teknisten laitteiden kunnossapitoa ja mittauksia.

Työllistyminen

Alalle valmistuvat työllistyvät LVI-alan yrityksiin erilaisiin asennus- ja huoltotehtäviin sekä myynnin asiakaspalvelutehtäviin.

Talotekniikka-alan työpaikkoja on mm. rakennusteollisuudessa, LVI-urakoitsijoilla, LVI-tukkuliikkeissä, kiinteistönhoitoyrityksissä, suunnittelutoimistoissa, kuntien vesi- ja viemärilaitoksilla, energialaitoksilla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa.

Lähivuosina jää eläkkeelle paljon talotekniikka-alan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita. Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät.

Opiskelukustannukset

Kustannukset putkiasennuksen opiskelijalle ovat noin 300 euroa ja ilmanvaihtoasennuksen opiskelijalle noin 200 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja opiskelutarvikkeensa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun rakennusmestarin tai talotekniikan insinöörin koulutukseen.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Jos haet koulutukseen yhteishaussa, suuntautuminen ilmanvaihtoasentajaksi tai putkiasentajaksi tehdään koulutuksen alkaessa. Toisen suuntautumisvaihtoehdon ollessa suositumpi, korkeamman yhteisvalintapistemäärän saaneet pääsevät toivomalleen osaamisalalle (IV/LVI). Opiskelija ei siis aina voi valita haluamaansa osaamisalaa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Toivonen, p. 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Talotekniikkaa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube