Ilmanvaihto- tai putkiasentaja

‍Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja (ei ole tässä haussa avoinna)
Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja


Talotekniikkaa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

(Haku koskee putkiasentaja-koulutusta)

Kenelle

Ensisijaisesti alan aiempaa koulutusta, työkokemusta tai teknistä osaamista omaaville.

Toteutus

HUOM: Tässä haussa on mahdollista hakea vain putkiasennuksen osaamisalalle.

Koulutus alkaa maanantaina 1.2.21.

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Koulutus toteutuu pääsääntöisesti päiväopiskeluna ma - pe klo 8.00 – 16:00 .

Oppimisympäristönä ovat oppilaitos, verkkoympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika: toistaiseksi

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa kielikartoitukseen sähköpostilla. Kielitaitovaatimus perustutkinnossa on B1.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Talotekniikka on yhteinen nimi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille, jotka palvelevat ihmisen toimintaa ja pidentävät kiinteistön elinkaarta. Talotekniikka on osa rakentamista. LVI-ala käsittää rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon, jotka ovat tärkeä osa talotekniikkaa. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin talotekniikka-alan on vastattava. LVI-alalla toiminnan tavoitteena on luoda hyvä sisäilmasto eli taloissa asuville ja työskenteleville ihmisille viihtyisät ja terveydellisesti oikeat olosuhteet. Toisaalta LVI-alan toiminnassa painottuu koko ajan enemmän energiatehokkuus, jolla tavoitellaan vallitsevaa tilaa alhaisempia kustannuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Ammattialana talotekniikka on monipuolinen sekä vaativa ja se edellyttää sekä tekniikan että alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Talotekniikan ammateissa tarvitaan LVI-tekniikan ja materiaalien osaamista, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Ilmanvaihtoasentaja (IV)

Ilmanvaihtoasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien ilmanvaihtolaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä, ne vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Putkiasentaja (LVI)

Putkiasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä, ne vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat:

Ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 75osp

• Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen, 30osp

• Ohutlevytöissä toimiminen, 10osp

• Kanavaosien valmistus, 15osp

• Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 20osp


Putkiasennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 90osp

• Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30osp

• Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30osp

Lisäksi:

• Putkistojen hitsaus, 30osp TAI vaihtoehtoisesti:

• LVI-huoltopalveluiden tuottaminen, 15osp JA

• LV-järjestelmien huoltaminen, 15osp


Lisäksi tutkintoon kuuluu ammatillisia valinnaisia opintoja, joita ilmanvaihtoasentajat valitsevat yhteensä 70osp ja putkiasentajat 55osp, esimerkkejä:

• Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 15osp

• LVI-suunnittelu, 15osp

• IV-koneiden huoltaminen, 15osp

• LVI-korjausrakentaminen, 15osp

• Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen, 15osp

• LVI-suunnittelu, 15osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Opiskelija saa opiskelunsa aikana perustiedot ensiavun antamisesta sekä suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Ilmanvaihtoasentajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla ilmanvaihtoasennustöissä sekä erilaisten kiinteistöjen ilmanvaihdon huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. ilmanvaihtoasennusta, ilmanvaihtolaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä sisäilman laatuun liittyviä opintoja ja mittauksia.

Putkiasentajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla putkiasennustöissä sekä erilaisten kiinteistöjen LVI-teknisten laitteiden huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. putkiasennusta ja -hitsausta, LVI-teknisten laitteiden kunnossapitoa ja mittauksia.

Työllistyminen

Alalle valmistuvat työllistyvät LVI-alan yrityksiin erilaisiin asennus- ja huoltotehtäviin sekä myynnin asiakaspalvelutehtäviin. Talotekniikka-alan työpaikkoja on mm. rakennusteollisuudessa, LVI-urakoitsijoilla, LVI-tukkuliikkeissä, kiinteistönhoitoyrityksissä, suunnittelutoimistoissa, kuntien vesi- ja viemärilaitoksilla, energialaitoksilla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Lähivuosina eläköityy runsaasti talotekniikka-alan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita osaajia. Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät.

Opiskelukustannukset

Kustannukset putkiasennuksen opiskelijalle ovat noin 300 euroa ja ilmanvaihtoasennuksen opiskelijalle noin 200 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja opiskelutarvikkeensa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun rakennusmestarin tai talotekniikan insinöörin koulutukseen.

‍Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Jos haet koulutukseen yhteishaussa, suuntautuminen ilmanvaihtoasentajaksi tai putkiasentajaksi tehdään koulutuksen alkaessa. Toisen suuntautumisvaihtoehdon ollessa suositumpi, korkeamman yhteisvalintapistemäärän saaneet pääsevät toivomalleen osaamisalalle (IV/LVI). Opiskelija ei siis aina voi valita haluamaansa osaamisalaa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Toivonen, p. 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube