Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osatutkinto: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp, oppisopimuksella

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osatutkinto: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp, oppisopimuksella

Koulutusta opiskellaan osoitteessa Talvikkitie 119, 01360 Vantaa

Opinnoissa suoritetaan tutkinnon osa: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp

Ammattitaitovaatimukset: opiskelija osaa

  • suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä
  • käyttää hyvinvointiteknologian menetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintaky-vyn edistämisessä ja arvioinnissa
  • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
  • ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä
  • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
  • arvioida ja kehittää työtään


Opiskelukustannukset:

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Opiskeluun tarvittavat kirjat ja muun materiaalin opiskelija hankkii itse.

Lisätietoja:

Oppisopimus: Eija Lepistö eija.lepisto@vantaa.fi, puh. 040 589 2732

Koulutus: opinto-ohjaaja: Heli Tanninen heli.tanninen@vabtaa.fi 050 3121702

Koulutus ja sisältö: Tiina Suvanen tiina.2.suvanen@eduvantaa.fi 043 825 6425

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube