Lähihoitajaksi oppisopimuksella, Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Vammaistyön osaamisala, oppisopimuksella


Kohderyhmä ja tavoite

Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että sinulla on työpaikka vammaistyössä sosiaali- ja terveysalalla. Työpaikalla tulee olla opiskelijalle nimetty työpaikkakouluttaja, jolle annetaan perehdytystä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja arviointiin.

Tavoitteena on suorittaa sosiaali - ja terveysalan perustutkinto. Tutkinto on suunnattu vammaistyössä jo toimiville, alalle aikoville tai alasta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutukseen valituilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (taso B2.1 = YKI 4). Jos sinulla ei ole kielitodistusta, niin kielikoe sitä tarvitseville järjestetään. Kielikokeeseen lähetetään erillinen kutsu sähköpostilla. Todistus riittävästä kielitaidosta on osoitettava ennen oppisopimuksen solmimista.


Koulutusaika ja -paikka

Koulutusaika on noin 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jossa aikaisemmin hankittu osaaminen työn tai koulutuksen kautta tunnustetaan ja tunnistetaan. Lähijaksot max. 40 lähipäivää/vuosi oppilaitoksessa tai muussa oppimisympäristössä HOKSin mukaisesti.

Koulutuspaikka on Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, Vantaa.

Lähijaksot vuonna 2019
2.1 - 4.1. = 3 pvä
18.2 - 22.2. = 5 pvä
3.6 - 28.6. = 19 pvä
29.7 - 2.8. = 5 pvä
lokakuu = 5 pvä
27.12 - 31.12. = 3 pvä

Aikataulu vuodeksi 2020 suunnitellaan myöhemmin.

Suoritustapa

Oppisopimuksessa korostuu työpaikalla tapahtuva tutkinnon perusteiden mukainen ohjattu oppiminen. Työpaikalla tulee olla ohjaukseen ja arviointiin perehtynyt oma työpaikkakouluttaja jokaisella opiskelijalla. Perehdytys annetaan Varian työelämäpalveluiden ja oppilaitoksen toimesta.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Vammaistyön osaamisala:

Pakolliset tutkinnon osat, 130 osp

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp / P
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp / P
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp / P
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp / P

+ 1 valinnainen, 15 osp

  • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Lisäksi

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp / P
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp / P
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp / P

Näytöt tehdään tutkinnonosittain oman HOKSin mukaisesti joko omassa työssä tai toisessa oppimisympäristössä. Ennen näytön alkua oppimistehtävät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tulee olla hyväksytysti suoritettuna ja arvioituna.

Tutkinnon perusteet

Tarkemmin tutkinnonperusteisiin ja sisältöön voit tutustua tästä linkistä.
Osaamistasi voit kartoittaa osoitteessa osaan.fi / perustutkinnot / sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja / osaamiskartoitus.

Opiskelukustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Opiskeluun tarvittavat kirjat ja muun materiaalin opiskelijat hankkivat itse.

Lisätietoja

Oppisopimus ja koulutuksen sisältö: Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi
Koulutuksen sisältö: Leena Saarinen, p. 050 312 1700, leenak.saarinen@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube