Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja


HAE TÄSTÄ

Hakuaika perustutkintoon päättyy 3.2.2019. Koulutus alkaa 18.3.2019.

18.3.2019 alkavan koulutuksen valintakokeet:

 • Kielikoe niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, tiistaina 5.2.2019 klo 9 - 11.
 • Valintakoe tiistaina 12.2.2019 klo 9. Koe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun.
 • Kutsu kieli- ja valintakokeeseen tulee sähköpostitse.
 • Kieli- sekä valintakoe pidetään Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, Vantaa.
 • Sekä kielikoe että valintakoe ovat maksuttomia.

Valintakokeen avulla arvioidaan hakijan sopivuutta ja kiinnostusta alalle. Valintakoe sisältää kolme osiota: ongelmanratkaisutehtävät ja kirjoitelma, matemaattiset tehtävät ja haastattelu. Näiden perusteella muodostetaan kokonaisarvio hakijan soveltuvuudesta koulutukseen.

Tieto opiskelupaikan saaneille lähetetään sähköpostitse 15.2.2019. Opiskelupaikka on otettava vastaan 4.3.2019 mennessä.


Jos olet jo suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi, hae vain osaamisalalle:

Aloitus maanantaina 18.3.2019 klo 10.00 Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, Vantaa

Voit hakea seuraaville osaamisaloille:

 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (iltaopintoina, lähiopetusiltoja 3 - 4/viikko klo 17 - 21)
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala (iltaopintoina, lähiopetusiltoja 3 - 4/viikko klo 17 - 21)
 • Vammaistyön osaamisala (työvaltainen opiskelu, 1 - 2 teoriapäivää/viikko, muut päivät työpaikalla)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

HAE TÄSTÄ


Toimiala

Lähihoitajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kasvatuksen, hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen perustehtävissä. Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haasteellista. Opiskelijalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.Lähihoitajat toimivat sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä mm. päivähoidossa, lastensuojelussa, vanhustyössä, sairaanhoidossa, kotihoidossa, kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä. Lue lisää tutkinnon perusteista tästä.

Pääsyvaatimukset

Peruskoulu tai vastaava koulutus. Maahanmuuttajataustaisilta hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (B2.1). Kielitaito testataan oppilaitoksessa. Opiskelijaksi hakeutuvalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.

Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen
 • veriteitse tarttuvat sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista.
‍Valinnaisuus ja osaamisalat

Opiskelija suorittaa kaikille yhteiset perusopinnot (2 vuotta), joiden jälkeen hän valitsee viimeisenä opiskeluvuonna suoritettavan osaamisalan viidestä vaihtoehtoisesta ohjelmasta:

 1. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 2. Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 3. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 4. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 5. Vammaistyön osaamisala

Aloitettavien osaamisalojen määrä riippuu kullekin osaamisalalle hakevien opiskelijoiden määrästä.

‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita / potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä.

Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Sisältö

Opinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (OPH-2629-2017) tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa yksittäisiä lukiokursseja tai koko ylioppilastutkinto.
Kansainvälisyys on meillä osa opiskelua; opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työpaikalla oppimista esimerkiksi Englannissa.

Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja toisen asteen ammattiopintojen yhteydessä, ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@eduvantaa.fi


Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.‍

‍Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta, tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet opiskelija kustantaa itse. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta (kolmelta vuodelta) noin 450 euroa. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Tanninen, p. 050 312 1702, heli.tanninen@vantaa.fi

Lähihoitajaksi voit opiskella joko Koivukylän (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa) toimipisteessä. Suuntautumisopinnot suoritetaan aina Koivukylän toimipisteessä. Hakiessasi Opintopolussa voit valita toimipisteen, jossa mieluiten opiskelet.

facebook twitter instagram youtube