Ruokapalveluvastaavan koulutus oppisopimuskoulutuksena

Ravintola-ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osia, ruokapalveluvastaavan koulutus oppisopimuksella

Alaa opiskellaan Hiekkaharjun toimipisteessä,Tennistie 1, 01370 VantaaJATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Kenelle

Ruokapalveluvastaavan tehtävässä toimivat henkilöt. Opiskelijalla tulee olla alan työpaikka ja tutkinnon osiin soveltuvat työtehtävät voidakseen osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla lokakuu 2020 – toukokuu 2021. Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella ja se on keskimäärin 4-8 kuukautta.

Koulutuspäivät järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteessä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla.

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa oppiminen painottuu työpaikalle ja ammattitaito hankitaan pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja nimeää opiskelijalle alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä opetuksella. Opetusta on yhteensä n. 10 päivää, keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Koulutuspäivien ajankohdat vahvistuvat elokuussa.

Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan koko tutkinnon suorittamiseen, mikäli opiskelija ja työnantaja näin sopivat ja oppisopimuksen edellytykset täyttyvät.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kun oppisopimuksesta on sovittu työnantajan kanssa, hakijan tulee täyttää sähköinen hakulomake Varian nettisivuilla 27.9.2020 (hakulomake löytyy tämän sivun yläosasta).


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ruokapalveluvastaavan tehtävässä toimimiseen. Koulutuksen aikana suoritetaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta seuraavat osat:

• Palveluosaaminen 15 osp

• Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 10 osp

Palveluosaaminen tutkinnon osan keskeisiä aiheita ovat asiakaspalvelu, erityisruokavaliotietous, omavalvonta, raaka-ainetuntemus ja ruoanvalmistus. Opiskelija saa perusvalmiudet osallistua ruoan esivalmistustöihin ja aamiais- tai lounasruokien valmistukseen. Opiskelija perehtyy ergonomisiin ja työturvallisiin työtapoihin sekä asiakasturvallisuusohjeisiin. Hän oppii toimimaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot tutkinnon osan käytyään opiskelija osaa vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja elintarvikkeita, kuumentaa tai valmistaa ruokia ja lisäkkeitä, jakaa tai laittaa ruoat esille ja toimia asiakaspalvelussa sekä ohjata asiakkaita. Lisäksi hän osaa siistiä ja järjestää toimintaympäristönsä ja huolehtia astiahuollon tehtävistä.

Lisäksi koulutuksen sisältöön kuuluu digitaalisten taitojen harjoittelua sekä oman roolin vahvistamista ruokapalveluvastaavan tehtävään. Tarvittaessa koulutuksessa voidaan tukea suomen kielen osaamista harjoittelemalla ammattialan sanastoa, rakenteita ja kommunikaatiota.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Työpaikkaohjaajien maksuton koulutus sisältyy oppisopimusprosessiin. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan oppisopimuksen ajalta.

Lisätietoja

Anne Sivonen, anne.sivonen@vantaa.fi, p. 0400 765 753 tai Maija Knutti, maija.knutti@vantaa.fi, p. 040 503 4770.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube