Yrityksessä toimiminen (ravintola- ja catering-ala) - oppisopimuskoulutus

Yrityksessä toimiminen 15 osp (ravintola- ja catering-ala)

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, joka on kiinnostunut oman työn ja yritystoiminnan kehittämisestä. Hakijalla tulee olla työpaikka ja motivaatiota yritystoiminnan kehittämiseen voidakseen osallistua tähän oppisopimuskoulutukseen.

Hakeminen

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen Varian nettisivuilla. Hakeutumisen yhteydessä Varia kartoittaa koulutukseen hakeutuvan aikaisemman osaamisen ja oppimisen edellytykset, mukaan lukien riittävä suomen kielen taito. Haku on auki toistaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osa koostuu neljästä aihealueesta

• Yrityksen toiminnan suunnittelu: yritystoimintaan liittyvät käsitteet, suunnitelma oman yrityksen perustamiseksi ja yritystoiminnan riskien kartoittaminen.

• Liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen kartoittaminen ja rakentaminen: opiskelija ymmärtää yhteistyöverkostojen merkityksen ja rakentaa niitä tulevaisuutta varten.

• Yritystoiminnan harjoittaminen: analysoidaan yrittäjän ominaisuuksia Swot-analyysiä käyttäen. Havaintojen perusteella pohditaan, miten yritys ratkaisee erilaisia ongelmatilanteita.

• Yrityksen toiminnan arviointi ja kehittäminen: tavoitteena parantaa yrityksen toimintaa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa oppiminen painottuu työpaikalle ja ammattitaito hankitaan pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja nimeää opiskelijalle alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä ohjauksella. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaaminen osoitetaan näytöllä.

Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella ja on kestoltaan keskimäärin 4–5 kuukautta.

Koulutus alkaa hakijan yksilöllisen aikataulun mukaan. Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella, jossa ammatillinen opettaja kannustaa, tukee ja sparraa osallistujan koulutusprosessia.

Opiskelukustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan oppisopimuksen ajalta.

Lisätiedot

Mervi Niittumäki-Mäntylä, työelämäkoordinaattori (ravintola- ja catering-ala)

mervi.niittumaki@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube