Ammattikeittiötoiminnan perusteet -tutkinnon osa

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, Ammattikeittiötoiminnan perusteet -tutkinnon osa 15 osp, sekä Suomi toisena kielenä perusteet 3 osp

Lounasruokien valmistusta opiskellaan Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 VantaaToteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 10.1.-31.5.2022. Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella ja on kestoltaan keskimäärin 3-5 kuukautta.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa oppiminen painottuu työpaikalle ja ammattitaito hankitaan pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja nimeää opiskelijalle alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä opetuksella.

Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana. Sisältö suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa ja huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen. Opiskelija ei ole työsuhteessa.

Osaaminen näytetään näytöllä, jonka ajankohta sijoittuu toukokuulle 2022.

Lähiopetuspäivät

  • 10.1. - 12.1.2022
  • 7.2. - 11.2.2022
  • 7.3. - 11.3.2022

Lähipäivät ovat Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, Vantaa

Hakeminen ja opiskelijavalinta

  • Hakemuksen jättäneisiin ollaan yhteydessä ja sovitaan haastatteluajasta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet ammattikeittiössä työskentelyyn. Koulutukseen kuuluu paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Ammattikeittiötoiminnan perusteet (15 osp), suomen kielen opintoja (3 osp) sekä mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.

Ammattikeittiötoiminnan perusteissa perehdytään omavalvontaan ja hygieniaan ja opitaan huolehtimaan omasta ja työympäristön turvallisuudesta. Tutkinnon osassa opitaan käyttämään ammattikeittiön yleisimpiä koneita ja laitteita. Erityisesti perehdytään astiahuoltoon, opitaan käsittelemään ja säilyttämään perusraaka-aineita ja hallitsemaan veitsen käyttö sekä tutustutaan tyypillisempiin ruoanvalmistusmenetelmiin.

Suomen kielen opinnoissa harjoitellaan suomen kielen sanastoa, rakenteita ja kommunikaatiotilanteita erilaisissa arjen ja ammattialan tilanteissa. Painopisteenä on arkielämän kielitaidon hallinta sekä oman ammattialan sanastoon tutustuminen.

Hygieniapassia varten tarjoamme opetusta osana ammatillista tutkinnon osaa, itseopiskelumateriaalia ja mahdollisuuden osallistua 3 kertaa hygieniapassitestin suorittamiseen. Lisäksi testin suorituskertojen välissä on mahdollista osallistua kahdesti kertaustunneille (2h).

Lisätietoja

Oppisopimus

Anne Sivonen, anne.sivonen@vantaa.fi / p. 0400 765 753

Koulutuksen sisältö

Virpi Pekkala, virpi.pekkala@eduvantaa.fi/ p. 050 312 4549

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube