Kokki tai tarjoilija

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

 • Ruokapalvelujen osaamisala, kokki

 • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija


Toteutus

 • Koulutus alkaa maanantaina 5.8.2019. Hakuaika on päättynyt!
 • Koulutuksen kesto 2 - 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.
 • Koulutus on päiväopiskelua ma - pe klo 8 - 16.
 • Oppimisympäristöinä ovat oppilaitos, verkkoympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen erilaisin liikeideoin toimivissa ravintoloissa sekä julkisen sektorin toimpaikoissa.
 • Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
 • Koulutuspaikka on Hiekkaharjun toimipiste, Tennistie 1.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Hakuaika päättyy 23.5.2019 klo 15.00.
 • Saapuneet hakemukset käsitellään viikolla 22 (27.5. alkava viikko).
 • Kaikki hakijat osallistuvat suomen kielen tasotestiin. Suomen kielen taitovaatimus on B1.2 (YKI13).
 • Kutsu kielikartoitukseen ja haastatteluun lähetetään sähköpostilla hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
 • Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan vimeistään 14.6.2019 sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Ruokapalvelujen osaamisala antaa perusvalmiudet ruoanvalmistustehtäviin ja asiakaspalvelun osaamisala asiakaspalveluun erilaisin liikeideoin toimivissa ravintoloissa sekä julkisen sektorin toimipaikoissa.

Koulutuksen sisältö

Kokin opintoihin sisältyy mm. annos- ja lounasruokien valmistusta, hygieniaa sekä asiakaspalvelua. Opinnoissa painotetaan vastuullisuutta ja työelämässä tarvittavia taitoja. Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat:

 • Ravitsemuspalveluissa toiminen
 • Lounasruokien valmistus
 • Annosruokien valmistus

Tarjolijan ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. asiakaspalvelua ja myyntiä sekä annosruokien ja juomien tarjoilua. Opinnoissa painottuvat myös kielet sekä kulttuureiden ja kansainvälisyyden tuntemus. Osaamisalalla opit tarjoilemaan, tekemään juomasekoituksia, puhumaan vieraita kieliä, etiketti- ja tapatietoutta, asiakaspalvelua ja myyntiä. Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat:

 • Ravitsemuspalveluissa toimiminen
 • Asiakaspalvelu ja myynti
 • Annosruokien ja juomien tarjoilu

Lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia tutkinnon osia mielenkiintonsa mukaan. Opintoihin kuuluu myös yhteisiä tutkinnon osia:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämä osaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Kokki voi työskennellä esim. à la carte -ravintolassa, henkilöstöravintolassa, kahvilassa, juhla- ja pitopalvelussa sekä suurkeittiössä.

Tarjoilija voi työskennellä esim. ravintolassa, henkilöstöravintolassa, pubissa, yökerhossa, liikenneasemalla, kahvilassa, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksessä sekä suurtalouden toimipaikassa.

Työllisyystilanne alalla on hyvä.
‍Opiskelukustannukset

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja työvälineensä ja -vaatteensa. Oppikirjakustannukset ova noin 100 euroa. Henkilökohtaiset työvälineet ja -vaatetus noin 400 euroa. Opintojen aikana tehdään opintokäyntejä ja hoidetaan asiakastilaisuuksia oppilaitoksen ulkopuolella, joiden matkakustannuksista opiskelija vastaa itse.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Luonteva jatko-opintoväylä on esimerkiksi restonomi. Opintoja voi jatkaa myös alan ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.‍

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kerttu Vesterinen, p. 050 312 4553, kerttu.vesterinen@eduvantaa.fi

Kokiksi tai tarjoilijaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube